Pressmeddelande -

Biblioteken fortsätter att utveckla samverkan

Kulturrådet har beslutat att i år fördela cirka 4 miljoner kronor i bidrag till svensk biblioteksutveckling. Det är ett tjugotal projekt som får stöd och det är många som handlar om samarbeten kring gemensamma kataloger, webb, marknadsföring, medier och lärmiljöer.

– Antalet samverkansprojekt inom biblioteksverksamheten ökar tack vare ny teknik. Det innebär bland annat att de enskilda biblioteken i än större utsträckning kan anpassa sina medieköp till lokala behov samtidigt som samverkan i en region förbättrar biblioteksservicen och ökar det samlade utbudet och för den enskilda låntagaren, säger Mats Hansson, handläggare på Kulturrådet.

Samverkan över kommungränserna sker i allt högre grad. Webben och internet har kommit att bli den arena där folkbiblioteken gemensamt kan utveckla bibliotekstjänster. Skåne, Kalmar, Östergötland, Halland, Bibliotek i Väst, Värmland och Västerbotten är exempel på regioner där man samverkar för att utveckla biblioteksservicen till allmänheten. En utveckling som många gånger sker i dialog med biblioteksanvändarna. Det kan gälla programverksamhet, webb och mediesamverkan.

Andra biblioteksprojekt som Kulturrådet valt att lyfta fram är barnverksamhet, hälsoarbete på bibliotek, tillgänglighet, nationell söktjänst och samverkan mellan folkbibliotek och omsorg.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: mats.hansson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25