Pressmeddelande -

Fyra städer vill bli Europas kulturhuvudstad

Umeå, Gävle, Uppsala och Lund har ansökt om att kandidera till titeln Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Kulturrådet har regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen och när ansökningstiden gick ut den 31 oktober hade fyra ansökningar inkommit.

Titeln på Umeås ansökan är Nyfikenhet och Passion - medskapandets konst. Programmet är strukturerat i åtta teman, inspirerade av den samiska kalenderns åtta årstider, som omfattar alla konstarter samt friluftsliv och idrott. Gävle kandiderar med ambitionen att definiera en Kulturell Allemansrätt som gör medborgarna mer delaktiga. Programstrukturen är uppbyggd kring sju teman. Uppsalas tema är förvandling, Metamorfos varje dag. Programmet syftar bl.a. till socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Lunds ansökan för 2014 går under namnet Playground Europe och jakten på den femte friheten. Programmet är uppdelat i fem teman med rubriker som uppmanar deltagaren att själv finna den femte friheten.

När regeringen har utsett juryn kommer Kulturrådet att skicka ansökningarna till ledamöterna för granskning. Juryn träffas därefter den 8-9 december i Stockholm för att besluta om vilka städer som går vidare till finalomgången. Städerna får sedan nio månader på sig att utveckla sitt program. I september 2009 träffas juryn igen för att komma fram till vilken svensk stad som den svenska regeringen bör nominera till Europas Kulturhuvudstad 2014. Det formella beslutet fattas av Europaparlamentet våren 2010.

Läs mer om Europas Kulturhuvudstad 2014. på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/eu

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25