Pressmeddelande -

Kulturrådet får i uppdrag att förbereda kultursamverkansmodellen

Kulturrådet fick på torsdagen regeringens uppdrag att förbereda en ny modell för fördelning av de statliga bidragen till regional kulturverksamhet. Innan samverkansmodellen införs måste den dock godkännas av riksdagen under hösten. De första länen ska enligt planerna börja arbeta utifrån den nya modellen i januari 2011.

Staten ska även i fortsättningen ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken, samtidigt som det skapas ett ökat utrymme för regionala prioriteringar.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över uppdraget, säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör.

En utgångspunkt för uppdraget är att Kulturrådet inrättar ett samverkansråd, som främjar den statliga helhetssynen. Samverkansrådet har till uppgift att utveckla dialogen mellan landstingen och den nationella nivån.

– Vi har redan tagit de första kontakterna med andra myndigheter inom kultursektorn för att förbereda oss för uppdraget. Och vi har god kontakt med regionala företrädare runt om i landet, fortsätter Kennet Johansson.

– För att vi ska klara det här uppdraget är vi beroende av allas kompetens och vilja att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Den nya modellen bygger på att varje län, i samverkan med kommunerna, tar fram en kulturplan som ska vara förankrad i civilsamhället och det professionella kulturlivet. Planen ligger sedan till grund för Kulturrådets bidragsbeslut till den regionala kulturverksamheten. Det samverkansråd som nu bildas ska föreslå vilka administrativa krav som kan ställa på dessa kulturplaner och hur de ska följas upp.

Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 2009 att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Därefter lämnades i februari betänkandet ”Spela samman” som är på remiss till den 4 juni. Betänkandet innehåller förslag om vilka statliga medel som ska ingå i modellen, samt former för genomförandet. Utgångspunkten är att modellen ska bidra till att de kulturpolitiska målen uppfylls. De län som först ingår i samverkansmodellen är Region Skåne, Region Halland, Gotlands kommun, Västra Götalandsregionen och Norrbotten.

Läs hela betänkandet: http://regeringen.se/sb/d/108/a/140055

Ytterligare information
Anita Jonsson, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 48
E-post: anita.jonsson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25