Pressmeddelande -

Kulturrådet satsar på dans för barn och unga

Kulturrådet har nu beslutat att ge nästan 19 miljoner kronor i stöd till fria dansgrupper och koreografer för 2009. Drygt en fjärdedel av grupperna riktar sig framförallt till barn och unga. Claire Parsons Co, EMBLA dans & teater och Minna Krook & Co är exempel på dansgrupper som vänder sig till barn och unga och som får bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar den här gången produktionsbidrag till 37 fria dansgrupper och koreografer, vilket är fler jämfört med 2008 då 35 grupper fick bidrag. Kulturrådets referensgrupp har prioriterat konstnärlig kvalitet, regional spridning och ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Majoriteten av grupperna som nu får bidrag har visserligen sin bas i Stockholm men de flesta har en omfattande turnéverksamhet. Virpi Pahkinen Dance Company, Andersson Dance, K. Kvarnström & Co och Gunilla Heilborn är exempel på Stockholmsgrupper som får bidrag och som kommer att turnera både i Sverige och internationellt. Några grupper prioriteras också för att de har ett starkt regionalt stöd och betydelse, det gäller bland andra Kompani Raande Vo från Örebro och dansgruppen Art of Spectra från Göteborg.

Totalt 29 fria dansgrupper och koreografer får bidrag för sin årliga verksamhet och åtta grupper får bidrag för enstaka produktioner.

Kulturrådet har dessutom beslutat att ge nästan en miljon i arrangörsstöd till åtta organisationer inom ramen för Dansnät Sveriges verksamhet. Dansnät Sverige är en sammanslutning av ett antal regionala huvudmän och Dansens Hus i Stockholm. De har ett nationellt uppdrag att stärka det fria danslivets möjligheter att turnera i hela landet.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25