Pressmeddelande -

Mångfald av scenkonstuttryck får stöd av Kulturrådet

Samtida cirkus, performance, dockteater, opera och teater. Stödet till fria teatergrupper spänner över en rad sceniska uttryck och många grupper arbetar konstområdesövergripande. Kulturrådet fördelar den här ansökningsomgången 53 miljoner kronor på 78 fria teatergrupper.

För att stärka internationaliseringen av scenkonsten beviljas tre grupper inom samtida cirkus projektstöd, en av dem är Poetry in motion. Kulturrådets referensgrupp har också lagt särskild vikt vid att säkerställa att scenkonst av hög kvalité finns tillgänglig i en stor del av landet. Ögonblicksteatern i Umeå, Teaterrepubliken i Malmö, Galeasen i Stockholm och Cinnober i Göteborg är exempel på grupper som nu får ökat stöd.

Flertalet ansökningar handlar om turnéer; antingen regionala, nationella eller internationella.

Läs mer om fördelningen: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Verksamhets--och-projektbidrag-till-yrkesverksamma-teatergrupper/

Ytterligare information
Elin Norquist, handläggare
Telefon: 08-519 264 59
E-post: elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25