Pressmeddelande -

Mer pengar till fria musikgrupper

Miss Li, Ale Möller och Sofia Karlsson är exempel på några artister som nu får bidrag från Kulturrådet. Kulturrådet har haft möjlighet att förstärka anslaget till de fria musikgrupperna och fördelar nästan 10,4 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till fria musikgrupper för år 2009.

Kulturrådets referensgrupp för fria musikgrupper har prioriterat ensembler och grupper med en verksamhet av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. De fria grupperna som får stöd i denna bidragsfördelning medverkar till att utveckla musikområdet bland annat vad gäller bredd och nya uttryck.

Det är totalt 156 grupper som får stöd och de representerar flera musikgenrer. Jazzen dominerar, 28 procent av grupperna som nu får bidrag ägnar sig år jazz. Kulturrådet ger bidrag till bland andra jazzgrupperna Atomic, Tolvan Big Band och Nina Ramsby Ludvig Berghe Trio.

Det finns många spännande projekt som nu får stöd. Bland andra KROCK, som spelar nutida konstmusik, får bidrag för att undersöka och utvidga elgitarrens möjligheter inom konstmusiken. Ett annat exempel är Eva Åström Rune och Mattias Pérez som får bidrag för att belysa musiken i svensk industrihistoria.

Kulturrådet prioriterar även denna gång verksamhet som riktar sig till barn och unga. Markatta och Amani mini är exempel på grupper som vänder sig till en barnpublik och som nu får verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Intresset för att söka verksamhetsbidrag är stort bland de fria musikgrupperna. Kulturrådet har den här gången fått in 246 ansökningar, vilket kan jämföras med 240 förra året. Musikgrupperna ansöker också om mer pengar, denna gång har man ansökt om nästan 40 miljoner kronor i verksamhetsbidrag vilket kan jämföras med knappt 32 miljoner förra året.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Kontakt:
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: veronica.lamppa@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25