Pressmeddelande -

Nya medier ska locka till läsning

Kulturrådet ger 3,5 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska stimulera läsning. Många av de projekt som nu får stöd använder nya medier för att inspirera och locka till läsning. Det gäller till exempel Mästerläsaren som är ett dataspel för bokslukare och projektet Det litterära samtalet som nättidskriften Bokhora står bakom.

Kulturrådet ger den här gången bidrag till 17 läsfrämjade projekt. Det är många intressanta projekt som nu får bidrag. Kulturrådet prioriterar projekt där barn och unga är delaktiga, eget skapande uppmuntras och nya medieformer används.

Flera av de projekt som får stöd har ett tydligt genusperspektiv. Det gäller till exempel Muhammad från Frostmofjället, ett projekt som förmedlar berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer som Länsbiblioteket i Västerbotten driver. Godnattsagor inifrån är ett annat projekt med genusinriktning, som Malmö stadsbibliotek driver. Där uppmanas frihetsberövade föräldrar att läsa in sagor på cd till sina barn.

Kulturrådet prioriterar projekt som kan bidra till att levandegöra litteraturen och locka till läsning. Två projekt som nu får bidrag låter skolelever filma egna boktips och publicera dem på webben. Det gäller projektet Nya medel, nya möjligheter: Läsfrämjande cross over som drivs av Länsbibliotek Sydost och projektet Bw2 - BOOKworms som Länsbibliotek Sörmland står bakom.

Kulturrådet ger också stöd till projekt som bidrar till språklig mångfald. Göteborgs integrationscenter får till exempel bidrag till projektet Ljudbok för alla, där man ska översätta några av Astrid Lindgrens böcker till ljudböcker på andra språk. Föreningen Kulturstorm i Umeå får bidrag för projektet Bokbundisar som bygger på att äldre elever fungerar som förebilder och läser tillsammans med yngre elever.

Det här är den andra fördelningen av bidrag till läsfrämjande insatser i år. Intresset för det här bidraget har ökat och antalet ansökningar har stigit under de senaste fyra åren. I år fick Kulturrådet in totalt 114 ansökningar vilket kan jämföras med 78 år 2004.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: cay.corneliuson@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25