Pressmeddelande -

Stort genomslag för Skapande skola

Haninge, Gullspång och Umeå är några av de kommuner som nu får bidrag till kultur i skolan. Kulturrådet har beslutat att fördela 21,6 miljoner kronor i bidrag inom ramen för Skapande skola. Totalt 94 kommuner, 9 stadsdelar och 33 friskolor får den här gången bidrag.

Skapande skola är ett nytt bidrag som ska stimulera skolans arbete med kultur i årskurs 7-9. Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att under 2008 fördela totalt 53,5 miljoner kronor i bidrag inom ramen för Skapande skola.

Bidraget gör det möjligt för skolorna att köpa in professionell kulturverksamhet, främja barns och ungas eget skapande och öka samverkan mellan skolan och kulturlivet.

Det är många olika verksamheter som nu får bidrag. Haninge kommun ska till exempel använda sitt bidrag till satsningar på litteratur och teater och till samarbete med olika kulturaktörer. De planerar bland annat två musikprojekt, ett i Särskolan Brandbergsskolan och ett i Vendelsömalmsskolan, där elever med Aspergers syndrom går.

I Gullspång i Västra Götaland tänker man samarbeta med konstnärer från Grönland i ett utställningsprojekt och i Umeå vill man bland annat göra scenkonstworkshops och läsprojekt för att stärka kulturens roll i lärande. I Malmöstadsdelen Husie samarbetar stadsdelen med två friskolor om ett språkutvecklingsprojekt. Tillsammans med författare, skådepelare, konstnärer, musiker och andra kulturskapare är tanken att ge eleverna praktiskt kunskap om språkets olika möjligheter för kommunikation.

Det är andra gången i år som Kulturrådet fördelar detta bidrag. Ansökningarna gäller insatser inom alla konstområden. För att få bidrag krävs att kommuner och friskolor gör en handlingsplan som beskriver hur man tänker arbeta med att integrera kulturen i skolan.

- Vi har fått in många bra ansökningar och konkreta handlingsplaner som lyfter fram kulturens roll i skolan, säger Michael Matz som är koordinator för Skapande skola på Kulturrådet.

Bidraget Skapande skola har tagits emot med stort intresse i landets skolor. Redan under det första året kommer 215 kommuner, 34 stadsdelar och 49 friskolor att få bidrag. Det innebär att elever i nästan 75 procent av Sveriges kommuner har fått del av bidraget Skapande skola.

Enligt budgetpropositionen för 2009 kommer satsningen på Skapande skola att fortsätta. Regeringens ambition är att Skapande skola ska byggas ut successivt och komma att omfatta alla elever i grundskolan.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Michael Matz, koordinator
Telefon: 08-519 264 73
E-post: michael.matz@kulturradet.se

Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: bibbi.olson@kulturradet.se

Thorleif Warmboe, informatör
Telefon: 08-519 264 35
E-post: thorleif.warmboe@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25