Pressmeddelande -

​Sverige i topp bland projekt som får EU-stöd för integration via konst och kultur

Nio svenska organisationer får stöd från EU-programmet Kreativa Europa för att delta i europeiska samarbeten med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Totalt har cirka 2,3 miljoner euro fördelats till organisationer i Europa. Det var stort intresse för utlysningen och konkurrensen var hård – av 274 ansökningar beviljades 12. I projekten ingår totalt 62 organisationer från 20 länder. Från Sverige och Italien kommer flest organisationer som fått stöd, 9 respektive 17 organisationer. Två av de tolv beviljade projekten har svenska projektledare.

Ett av de två svenskledda projekten är Storytellers Without Borders. I projektet samarbetar organisationer inom kultur och film med humanitära organisationer. Filmcentrum är projektledare och Historieberättarna, Vi gör vad vi kan, Lighthouse Relief samt Råfilm är partners. Tillsammans med Addart från Grekland och Team Humanity från Danmark har projektet beviljats 200 000 euro. Anusha Caroline Andersson från Historieberättarna berättar att de känner sig glada och ödmjuka att EU stöttar deras projekt:

− Vi kommer arbeta för att barn och unga på flykt ska få sina röster hörda. Barn som är enormt utsatta och vars öden borde beröra oss alla och vara allas ensak. Vi hoppas med vårt projekt hjälpa dem att komma till tals och använder oss av kulturens verktyg för att ge dem möjlighet till in och uttryck. Det här är berättelser vi inte kan gömma oss ifrån. Det här är berättelser vi aldrig kommer glömma.

Det andra svenskledda projektet är Shared History. Det är Färgfabriken i Stockholm som tillsammans med Latvian Centre for Contemporary Art i Riga, Lettland och Baltic Sea Cultural Center i Gdansk, Polen fått drygt 174 000 euro. Projektledare Karin Englund från Färgfabriken är också mycket glad för det positiva beskedet och berättar att de redan innan hade tänkt arbeta med detta tema.

− Idén till det europeiska samarbetet kom i och med utlysningen för projekt kring integration av nyanlända genom konst och kultur. Som tur är så hade vi sedan tidigare samarbetspartners i Lettland och Polen, så det gick bra att hinna få ihop en projektplan tillsammans med dem. Det internationella perspektivet kommer att göra projektet både bättre och mer angeläget.

Övriga svenska aktörer som deltar i ytterligare tre beviljade projekt är Shoot & Post, Malmö Stad och Statens museer för världskultur. Svenska organisationer finns med i totalt i fem av de tolv projekten som fått stöd.

I många av projekten finns ett tydligt fokus på utsatta migranter, framför allt ensamkommande barn och kvinnor. Projekten omfattar ett brett spektrum av uttrycksformer och aktörer – från film, scenkonst, museer och bibliotek till humanitärt arbete och initiativ från civilsamhället. Bland de projekt som får stöd handlar många aktiviteter om berättande och digitala uttryck samt workshops som bygger på erfarenhetsutbyte mellan migranter och boende i olika europeiska länder.

Utlysningen om stöd för sektorsövergripande projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier lanserades i mars 2016 och var ett särskilt initiativ från Europeiska kommissionen.

Läs mer om bidragsfördelningen

Läs mer om utlysningen

Ytterligare information
Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Kultur
elin.rosenstrom@kulturradet.se
08 519 264 15

Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk MEDIA
ulrika.nisell@filminstitutet.se
08 665 12 05

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25