Pressmeddelande -

Två miljoner till Kultur i arbetslivet

En teaterföreställning skriven av montörer på Volvo Lastvagnar i Göteborg och Communityteater om nedläggningen av pappersbruket i Norrsundet, det är två projekt som nu för stöd av Kulturrådet. Drygt två miljoner kronor fördelar Kulturrådet i bidrag till projekt för Kultur i arbetslivet.

Det är totalt nio projekt som får stöd inom ramen för bidraget Kultur i arbetslivet. Två av projekten är helt nya och sju projekt får bidrag för att fortsätta verksamheten. Det är en stor bredd på de projekt som får stöd och de rör nästa alla konstområden, från film och teater till arbetsplatsbibliotek och författarbesök.

Två helt nya projekt får nu bidrag från Kulturrådet. Det ena är teaterföreställningen "Vi ska inte skriva nån jävla bok" som bygger på texter skrivna av verkstadsindustrimontörer på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Det andra är teaterprojektet "Norrsundet - förberedelser för döden, döden och livet efter döden" som handlar om nedläggningen av pappersbruket i Norrsundet. Botkyrka Community Teater driver projektet i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och tidigare anställda vid pappersbruket.

Det största bidraget går till projektet Böcker till alla arbetsplatser, som inleddes år 2007. Det är ett samarbetsprojekt mellan bland andra IF Metall, SEKO och Transportarbetarförbundet. Syftet med projektet är att starta arbetsplatsbibliotek över hela landet och de får nu 900 000 kronor i bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar varje år bidrag till kultur i arbetslivet som framför allt fackföreningar och arbetsgivare söker i samarbete med olika kulturutövare. Syftet är att stimulera arbetsplatser att se kulturverksamhet som ett naturligt inslag i arbetslivet.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: ingrid.hemstrom@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25