Pressmeddelande -

Utvecklingsstöd till bibliotek

Kulturrådet har beviljat nära 3 miljoner kr i utvecklingsbidrag för regional biblioteksverksamhet. Syftet med bidragen är att ge alla medborgare en god tillgång till litteratur och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster. Kulturrådet har vid fördelningen av utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet under senare år valt att bland annat stödja större länsövergripande projekt som haft ambitioner att utveckla tjänster som har betydelse för både lokal, regional och nationell nivå. Exempel på sådana större projekt är ”LIM-IT, Utveckla lokalt anpassade hybridbibliotek för folkbbiliotek i Mellansverige”, som är ett samarbete mellan nio länsbibliotek och ”V8-biblioteken i Västerbotten” där åtta kommuner ökar kvaliteten på biblioteksservicen genom samverkan. Kulturrådet har dessutom valt att vid denna fördelning också prioritera verksamhet som riktar sig till personer med annat språk än svenska och till barn och ungdomar. Bland dessa finns till exempel det nationella projektet ”Ordbron - flerspråkiga Fråga biblioteket”. Länsbibliotek Skåne utvecklar en befintlig webbaserad frågetjänst till att även omfatta dem som väljer att kommunicera på andra språk än svenska. Ett annat exempel är ”2020 mars Express” där länsbiblioteken i Jönköping, Västra Götaland och Skåne med utgångspunkt i bland annat barnkonventionen tar fram metoder för att låta barn och ungdomar forma framtidens bibliotek. En lista med samtliga beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats, http://www.kulturradet.se Ytterligare information: Mats Hansson, handläggare Telefon: 08-519 264 95 E-post: mats.hanson@kulturradet.se Cay Corneliusson, handläggare Telefon: 08-519 264 07 E-post: cay.corneliusson@kulturradet.se Per Svenson, presschef Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80 E-post: per.svenson@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25