Gå direkt till innehåll
Nya tillväxtnämnden får ansvar för bland annat bibliotek, kulturarv och ett brett kulturutbud för alla åldrar.
Nya tillväxtnämnden får ansvar för bland annat bibliotek, kulturarv och ett brett kulturutbud för alla åldrar.

Nyhet -

​Ansvarsområden för nya tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun

Tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen med sju ledamöter och sju ersättare) blir egen nämnd (tillväxtnämnden) med nio ledamöter och nio ersättare från och med 2021 i Lindesbergs kommun. Den nya nämnden får bland annat ansvar för bibliotek, kulturarv och att verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar, enligt förslag till reglemente som behandlas av kommunstyrelsen 17 november.

Kommunstyrelsen kommer då att föreslå att kommunfullmäktige antar det nya reglementet för tillväxtnämnden att gälla från och med den 1 januari 2021.

Tillväxtnämnden kommer att bestå av nio ledamöter och nio ersättare, som utses av kommunfullmäktige. Inom tillväxtnämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Tillväxtnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner lämpligt, enligt förslaget till reglemente.

Förslag till ansvarsområden för tillväxtnämnden

I reglementet för tillväxtnämnden anges ansvarsområden för lagstyrd verksamhet - bland annat:

 • Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter om elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.
 • Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt museilagen (2017:563).

Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden bland annat för:

 • Samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser;
 • Förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet;
 • Den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden;
 • Verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar;
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs;
 • Stödja förenings- och fritidsverksamhet;
 • Bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder;
 • Samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet;
 • Kommunens turismverksamhet.

...

Källa: Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 17 november 2020 >>

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se