Gå direkt till innehåll
Haßberge i Tyskland är en av Lindesbergs vänorter som kan vara resmål för kommunens resestipendium.
Haßberge i Tyskland är en av Lindesbergs vänorter som kan vara resmål för kommunens resestipendium.

Nyhet -

​Dags att söka Lindesbergs kommuns resestipendium

Är du under 20 år, bosatt i Lindesbergs kommun och sugen på att resa? Då kan du söka kommunens resestipendium på 10.000 kronor. Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 mars 2020.

Lindesbergs kommuns resestipendium för ungdomar under 20 år utdelas som stöd till resor i första hand till kommunens vänorter (Oppdal, Jammerbugt, Haßberge och Frunzenskij) för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter. Syftet är att bidra till att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Resestipendiet kan utdelas dels till ungdom under 20 år, som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksam inom kommunen. Stipendiesumman på 10.000 kr kan delas mellan flera sökande.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kommunstyrelsen (som är stipendienämnd) tillhanda senast den 1 mars 2020.

Läs mer om kommunens stöd, bidrag och stipendier >>

Ansök om resestipendium 2020 genom kommunens e-tjänst >>

Lindesbergs vänorter

Lindesbergs kommun samarbetar på olika sätt med kommuner och städer från andra länder. Syftet är att möta människor med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter. Lindesbergs kommun har fyra vänorter:

Oppdal i Norge är en kommun med cirka 6.850 invånare. Oppdal är den sydligaste kommunen i Sør-Trøndelag i Norge och ligger 120 km söder om Trondheim.

Jammerbugt är en dansk kommun på nordvästra Jylland med cirka 38.600 invånare. Huvudorten i kommunen är Åbybro som ligger 750 km sydväst om Fredrikshamn.

Haßberge är en kommun i Tyskland med cirka 85.000 invånare. Haßberge ligger 200 km öster om Frankfurt am Main.

Frunzenskij-distriktet i St. Petersburg, Ryssland.

Vänortsutbyte sker oftast mellan kommunala förvaltningar, skolor och föreningar. Det är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma problem. Vänortsamarbetet ger kommunen en chans att vidga vyerna och utöka kunskaperna om andra länder.

Ämnen

Regioner