Gå direkt till innehåll
Allt hårdare konkurrens om elever till estetiska program

Nyhet -

Allt hårdare konkurrens om elever till estetiska program

Konkurrensen om gymnasieelever blir allt hårdare - och det drabbar bland annat Lindeskolan i Lindesberg som är gymnasieskolan för kommunerna i norra Örbro län. När läsåret 2021/2022 startade hade Lindeskolan åtta nya elever på estetiska programmet. Samtidigt började 26 elever från Lindeskolans upptagningsområde på estetiska program på gymnasieskolor i Örebro - 12 från Lindesberg; 6 från Nora och 8 från Ljusnarsberg.


Antal sökande till estetiska programmet på Lindeskolan 2011-2020.

När läsåret 2021/2022 startade hade estetiska programmet på Lindeskolan åtta elever på årskurs 1 - sex på inriktning Estetik & media och två på inriktning Musik.

  Samtidigt började 26 elever från kommunerna i norra Örebro län på estetiska program på gymnasieskolor i Örebro - Karolinska gymnasiet (kommunal Örebro); LBS Kreativa gymnasiet (friskola Örebro); Rytmus Örebro (friskola Örebro); NTI gymnasiet (friskola Örebro).

   Detta elevtapp från norra länet till Örebro innebär en ekonomisk kostnad/förlust för Lindeskolan och Lindesbergs kommun på närmare tre miljoner kronor per läsår - alltså totalt uppåt nio miljoner för hela gymnasietiden.

   Enligt Skolverkets riktprislista är "skolpengen" för en gymnasieelev på estetiska programmet 111.100-142.300 kronor per elev och bidragsår (beroende på inriktning). Skolverkets riksprislista innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner. 

   Estetiska gymnasieprogrammet har fem nationella inriktningar: 1) Bild & formgivning; 2) Dans; 3) Estetik & media; 4) Musik; 5) Teater.

   • Lindeskolan har två av dessa - Estetik & media; Musik.
   • Karolinska gymnasiet (Örebro) har alla fem inriktningar.
   • LBS Kreativa gymnasiet (friskola Örebro) har två inriktningar - Bild & formgivning och Estetik & media
   • Rytmus Örebro (friskola Örebro) har en inriktning - Musik.
   • NTI gymnasiet (friskola Örebro) har en inriktning - Estetik & media.

   ...

   Gymnasieskola i Hallsberg breddar estetiska programmet

   Alléskolan i Hallsberg startar estetiska programmet med inriktning bild & formgivning från och med nästa läsår. Det innebär att gymnasieeleverna i Sydnärke inte behöver åka till Örebro för att studera bild på estetiska programmet. Idag finns estetiska programmet med inriktning musik på gymnasieskolan i Hallsberg. 

   "Idag är det många elever från Sydnärke som söker till Örebro. Vad vi vet är det cirka 15 till 18 elever från medlemskommunerna som läser bild i Örebro", säger Sara Pettersson (MP), ordförande i Sydnärkes utbildningsförbundsstyrelse i Nerikes Allehanda.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Regioner

   Relaterat innehåll

   Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

   ​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

   LindeKultur
   info@lindekultur.se