Gå direkt till innehåll
​En miljon kronor mindre i kulturenhetens budget 2020

Nyhet -

​En miljon kronor mindre i kulturenhetens budget 2020

Budgeten för 2020 tar form i Lindesbergs kommun med en besparing på totalt fem miljoner kronor för tillväxtförvaltningen varav kulturenheten ska minska sin budget med en miljon kronor, enligt förslag till tillväxtutskottet som kommer att behandla frågan på tisdag (12 november).

Hur besparingarna inom kulturenheten kommer att göras framgår inte av kallelsen till tillväxtutskottets kommande sammanträde:

”Fördelningen av minskade ramar har skett i en process där samtliga av förvaltningens verksamheter ska effektiviseras samt en fördelning där strukturella förändringar kan ske - exempelvis genom att ej återbesätta tjänster vid visstidsanställningar eller pensioneringar”, skriver förvaltningschef Magnus Sjöberg till tillväxtutskottet.

MBL-förhandlingar kommer att ske innan tillväxtutskottets nästa sammanträde (3 december) då utskottet förväntas föreslå kommunstyrelsen besluta om ramfördelningen. Det slutgiltiga budgetbeslutet kommer att ske i kommunstyrelsen 16 december - under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut 10 december.

Besparingar på totalt 11 miljoner kronor

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att minska ramarna för sina verksamheter med totalt 11 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har fördelat besparingarna mellan sina ansvarsområden:

OBS: Utöver ovanstående besparingar tillkommer minskade budgetramar för barn- och utbildningsnämnden och socialnämndenLäs mer om Lindesbergs kommuns organisation >>

.....................................

Tillväxtförvaltningen har i år en total budget på 96,5 miljoner kronor som till 2020 ska minskas med 5 miljoner kronor enligt denna fördelning:

 • Arbetsmarknadsenheten - 1,0 milj kr
 • Utbildningsenheten - 1,0 milj kr
 • Kulturenheten - 1,0 milj kr
 • Näringslivsenheten - 2,0 milj kr

Kulturenheten har i år en total budget på 16,5 miljoner kronor enligt denna fördelning:

 • Biblioteksverksamhet = 12,2 milj kr
 • Museiverksamhet = 1,9 milj kr
 • Programverksamhet = 1,6 milj kr
 • Administration = 0,7 milj kr
 • Biograf = 0,1 milj kr

Tillväxtförvaltningen har ytterligare två budgetposter som till viss del berör kulturverksamheter:

 • Anläggningshyror = 20,5 milj kr
 • Föreningsbidrag = 4,4 milj kr

.....................................

Kulturskolan Garnalia ingår i barn- och utbildningsförvaltningen som styrs av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden behandlar barn- och utbildningsförvaltningens budget 2020 på måndag (11 november) - men några handlingar i kallelsen är inte publicerade.

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter