Gå direkt till innehåll
​Fortfarande mest regional kultur i Örebro kommun

Nyhet -

​Fortfarande mest regional kultur i Örebro kommun

Örebro kommun har 50 procent av länets befolkning men får 70 procent av de regionalt finansierade kulturaktiviteterna. Lindesbergs kommun har 8 procent av befolkning men får bara 6 procent av kulturen. Det visar den senaste uppföljningsrapporten om den regionalt finansierade kulturen i Örebro län.

Rapporten visar bland annat var i länet regionalt finansierade kulturaktiviteter genomfördes 2017. Tabellen visar hur stor andel av publiken/besökarna/deltagarna som tog del av den regionalt finansierade kulturen i länets olika kommuner 2017 samt länets befolkningsstatistik 2017. En större andel av den regionalt finansierade kulturen genomfördes i Örebro kommun jämfört med hur stor andel av befolkningen som bor där. Det gäller även Nora kommun och Ljusnarsbergs kommun.

Medelsfördelning till regionala kulturaktörer

2017 fördelade Region Örebro län drygt 94 miljoner kronor till kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen, det vill säga Örebro länsteater, Örebro läns museum, Länsmusiken i Örebro, ArkivCentrum Örebro län, Stadra Teater, Opera på Skäret, The non existent center (TNEC), Regionbiblioteket och främjandeverksamhet inom dans, film, hemslöjd, bild och form, musik samt teater.

Ytterligare 3,8 miljoner kronor fördelades som regionala verksamhetsmedel, utan statlig finansiering, till Skoindustrimuseet, Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV), Alfred Nobels museum, Kurortmuseet i Loka Brunn, Frövifors pappersbruksmuseum, Teater Martin Mutter samt till amatörteaterkonsulent och amatörmusikkonsulent i folkbildningens regi.

Kulturaktörerna har en plan för att nå hela länet 

Länets tre största kulturinstitutioner Örebro länsteater, Länsmusiken i Örebro och Örebro läns museum fick tillsammans drygt 80 procent av de regionala verksamhetsmedlen 2017. Majoriteten av kulturaktörerna med regionala verksamhetsmedel hade 2017 en plan för hur de skulle nå hela länet med sin verksamhet och arbetade också för att nå hela länet. Men - 70 procent av kulturproducenternas publik/besökare tog del av den regionalt finansierade kulturen i Örebro kommun medan 30 procent nådde ut till övriga kommuner i länet.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se