Gå direkt till innehåll
Frövifors Pappersbruksmuseum är fortfarande intresserade av att vara lokal samarbetspartner till Seriefestivalen - här finns lokaler för både utställningar och workshops med bland annat egen handpappersverkstad (bilden).
Frövifors Pappersbruksmuseum är fortfarande intresserade av att vara lokal samarbetspartner till Seriefestivalen - här finns lokaler för både utställningar och workshops med bland annat egen handpappersverkstad (bilden).

Nyhet -

Hallå Seriefestivalen: Glöm inte Lindesberg i år!

Seriefrämjandet får för andra året i rad regionalt kulturstöd från Region Örebro län för att genomföra en seriefestival "huvudsakligen i Örebro kommun men med aktiviteter även i andra kommuner i länet". "Glöm inte Lindesbergs kommun i år - vi är fortfarande intresserade av att ha evenemang här", meddelar Frövifors Pappersbruksmuseum med stöd av lindekultur.se - en nyhets- och informationskanal för Nätverket Lindekultur.

Seriefestivalen 2016 - som fick 80.000 kronor i regionalt kulturstöd - genomfördes under perioden september-november 2016 med aktiviteter i Örebro, Karlskoga och Laxå. Ambitionen var att ha arrangemang även i Lindesberg (utställning, workshops och rollspel) - "men det fungerade inte för de tilltänkta lokala samarbetspartnerna", enligt Seriefrämjandet.

Då erbjöd sig Frövifors Pappersbruksmuseum att hoppa in som samarbetspartner med lokal för att genomföra arrangemang och marknadsföring av evenemanget genom nyhets- och informationskanalen lindekultur.se. Men då meddelade Seriefrämjandet att de hade "trassel med workshopledare som blivit sjuka och ställt in sitt deltagande" varför workshopen skulle genomföras vid senare tillfälle - vilket inte skett.

Seriefestivalen 2017 får 110.000 kronor i regionalt kulturstöd för att arrangera festivalen "huvudsakligen i Örebro kommun men med aktiviteter även i andra kommuner i länet" i november 2017 med fokus på helgen 11-12 november.

Seriefrämjandet vill i år (enligt projektansökan) "utveckla befintliga samarbeten med Askersund, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommuner - och skapa nya i de övriga kommunerna"

"Glöm inte oss i år - vi är fortfarande intresserade av att ha evenemanget här", meddelar Frövifors Pappersbruksmuseum (som har lokal för att genomföra arrangemang) med stöd av lindekultur.se (som kan bidra till marknadsföring av evenemanget).

Seriefestivalen - ett regionalt utvecklingsprojekt

Seriefrämjandet har hittills fått 190.000 kronor i regionalt kulturstöd som utvecklingsmedel genom Region Örebro län.

Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande. För att stimulera och uppmuntra kulturaktörer i länet ges bidrag till projekt och utvecklingssatsningar - bland annat regionalt kulturstöd till utvecklingsprojekt som ska bidra till en kulturutveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Riktlinjerna för Utvecklingsmedel/kultur utgår från den regionala kulturplanen och målsättningarna där - för 2016-2019 prioriteras arbetet med kultur för alla med ett särskilt fokus på barn och unga. Dessutom bör utvecklingsprojekten vara regionala - det vill säga länsövergripande.

Seriefestivalen 2016

Seriefestivalen 2016 beviljades 80.000 kronor i regionalt kulturstöd med följande motivering: "Seriefrämjandet arbetar med ett tydligt genusperspektiv där kvinnliga serietecknare ska ges stort utrymme. Genom samverkan med flera kommuner och andra aktörer kommer det att hållas föreläsningar, workshops och utställningar som behandlar den samtida seriekonsten. Utöver genusperspektivet kommer seriefestivalen även lägga ett starkt fokus på läsfrämjande-frågor".

Festivalen genomfördes under perioden september-november 2016 med aktiviteter i Örebro, Karlskoga och Laxå. Huvuddelen av aktiviteterna koncentrerades till festivalhelgen 26–27 november på Kulturhuset i Örebro. Bland aktiviteterna ingick workshops, föreläsningar och utställningar. Fyra olika workshops anordnades för alla åldrar. På Laxå gymnasium hölls en workshops under två dagar, på Karlskoga bibliotek hölls en workshop om att berätta i bilder av Erik Martinsson och på ABF hölls en workshop om Underlandet och en om genus i serier.

"Inför framtida evenemang bör det regionala kontaktnätet för festivalen utvecklas", skriver Seriefrämjandet i sin projektrapport: "Det positiva är att de kommuner som vi fick kontakt med, men där det av olika anledningar inte kunde genomfördes evenemang, är intresserade av samarbete med festivalen under 2017".

Seriefestivalen 2017

Seriefestivalen 2017 har beviljats 110.000 kronor i regionalt kulturstöd från Region Örebro län. "Örebro seriefestival äger rum i november 2017 och bygger på en bred samverkan mellan offentliga verksamheter och civilsamhället kring serieskapandet som konstform - genom bland annat workshops och utställningar i huvudsakligen Örebro kommun men med aktiviteter även i andra kommuner i länet".

"I år står ett aktivt deltagande från barn och unga i fokus, liksom frågor kring tillgänglighet och genus. Ett särskilt fokus blir 'Serier och lärande' - det vill säga hur serien som konstform har mycket att ge i pedagogiska processer inom förskola och skola", säger Bengt Storbacka - ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn som beviljar de regionala kulturstöden - i ett pressmeddelande och tillägger: "Det som är extra roligt är att det finns många framstående kvinnor inom den här konstformen".

...........................................................................

Webbplatsen lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) är en nyhets- och informationskanal för det mesta av det bästa med kulturen i Lindesberg.● lindekultur.se följer kulturlivet i Lindesberg genom att publicera nyheter från de som är med i Nätverket Lindekultur: "Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg".● lindekultur.se bevakar kulturpolitiken på kommunal och regional nivå för att bidra till att nå målen i Lindesbergs kommuns Vision 2025 ("I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla") och Örebro läns kulturplan 2016-2019 ("Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande").

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum

0581-372 09

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se