Skip to main content

​Inga extrapengar till biografen i Lindesberg, enligt budgetförslag

Nyhet   •   Okt 26, 2017 08:00 CEST

Det blir inga extrapengar för biografverksamheten i Lindesberg som tillväxtförvaltningen önskat, enligt kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 som klubbas av kommunfullmäktige 13 december. Därmed är framtiden för biografverksamheten i Lindesberg fortfarande osäker.

Kommunstyrelsen vill dock att frågan om hur verksamheten ska utvecklas och var biografen ska placeras i den kommunala organisationen ska utredas under 2018. Samtidigt ska tankar och förslag om biografverksamheten - som inlämnats i en motion från Miljöpartiet - vägas in i de överväganden som görs i det kulturpolitiska programmet som håller på att tas fram, enligt kommunstyrelsen.

Behöver 500.000 kr extra per år

Biografverksamheten (Folkets Hus Bio) i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Därför har tillväxtförvaltningen begärt 500.000 kr extra per år för att trygga framtiden för biografen som förra året (2016) gick med 0,3 miljoner kr i förlust:

  • Hyran för biograflokalen i privatägda Folkets hus är 399.000 kr per år (= 33.250 kr/mån).
  • Personal som arbetar med biografverksamheten (en halvtid + en biogrupp med ungdomar) kostade förra året 283.000 kr - en kostnad som behöver extra anslag för att få en stabilare organisation, enligt tillväxtförvaltningen.
  • Hyra av filmer som visas på den digitala biografen förra året: 595.000 kr.
  • Med övriga utgifter på 241.000 kr kostade biografverksamheten förra året 1.518.000 kr medan intäkterna (biljettintäkter, hyror och bidrag) uppgift till 1.220.000 - alltså en förlust på 298.000 kr.

Folkets Hus Bio i Lindesberg visar aktuella biofilmer fyra dagar i veckan. Under 2016 hade biografen 13.089 besökare. Lindesbergs Filmstudio visar 16 filmer och sex direktsända operor per år. Dessutom används Folkets Hus-scenen av Lindesbergs Riksteaterförening och för en rad andra evenemang.

”Biografverksamhet är ingen obligatorisk uppgift för en kommun och kan därför läggas ner helt”, konstaterar tillväxtförvaltningen och pekar på olika alternativa driftsformer: ”Kanske kan en privat aktör ta över - eller så skulle man kunna använda Kulturrum eller Lindeskolans aula istället för att visa film”.

Beslut om Lindesbergs kommuns budget för 2018 - med eller utan extrapengar till biografverksamheten - kommer att tas i kommunfullmäktige 13 december. Se här vilka som sitter i kommunfullmäktige >>

..................

Folkets hus i Lindesberg uppfördes 1922 av föreningen Folkets hus i Lindesberg och var fram till sommaren 2005, då föreningen gick i konkurs, ett Folkets hus. Efter att föreningen gick i konkurs övergick byggnaden i fastighetsbolaget Samuel Karlssons ägo. Byggnaden inrymmer bland annat en biograf som hyrs av Lindesbergs kommun för filmvisningar och andra kulturella verksamheter som teater och direktsänd opera på bio.