Gå direkt till innehåll
Lindesbergs Stjärnor på scen inför gruppens senaste show
Lindesbergs Stjärnor på scen inför gruppens senaste show

Nyhet -

​Kulturskolan och Lindesbergs Stjärnor: Frågan bollas vidare

Det blev inget beslut i Lindesbergs kommuns barn- och utbildningsnämnd om att ge Kulturskolan Garnalia uppdraget att fortsätta med Lindesbergs Stjärnor. Nämnden beslöt istället att överlämna frågan till tillväxtutskottet ”som ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten”.

”Barn- och utbildningsnämnden har fortfarande ansvaret för Kulturskolan Garnalia - men det handlar om finansiering av en verksamhet”, förklarar Linda Svahn (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

”Ge Kulturskolan Garnalia uppdraget att fortsätta med den existerande gruppen inom Lindesbergs Stjärnor som en del av ordinarie verksamhet på kulturskolan och samtidigt starta ytterligare en grupp för äldre funktionshindrade inom Lindesbergs stjärnor”, skrev barn- och utbildningsförvaltningen i sitt förslag till barn- och utbildningsnämnden som behandlade frågan 13 augusti.

För att bedriva dessa verksamheter föreslås Kulturskolan Garnalia få ett utökat anslag på 120.000 kronor per år - en finansiering som barn- och utbildningsnämnden nu vill bolla över på tillväxtförvaltningen.

Lindesbergs Stjärnor är en grupp vuxna funktionshindrade som träffas och repeterar regelbundet sedan hösten 2010. Gruppen började först som enbart musik- och sånggrupp men har sedan inriktat sig på att jobba med musik och teater. Förutom att spela på äldreboenden genomför gruppen varje år en större show för betalande publik.

Eftersom gruppen räknas till vuxna ryms inte verksamheten inom kulturskolans ordinarie uppdrag. Samtidigt finns det önskemål om att starta ytterligare en grupp för äldre funktionshindrade.

”Det skulle ge kulturskolan möjlighet att ta in många av de som nu står i kö. Men att starta ytterligare en grupp ryms varken inom kulturskolans budgetram eller inom verksamheten för kulturskolans nuvarande uppdrag - därför behöver kulturskolan ett tillskott på 120.000 kronor per år”, skriver förvaltningen.

…..

Ur ”Kulturpartiets valmanifest”:

Kommunens organisation: För att nå det övergripande målet behövs en kommunal organisation som ger plats för och använder kulturen som stöd till utveckling i kommunen - en kultur- och bildningsnämnd och kultur- och bildningsförvaltning med ett samlat ansvar och större befogenheter (mandat och beslutskraft) och mer inflytande (kunskap och engagemang).

Den nuvarande politiska organisationen har minskat kulturens plats och därmed inflytande i kommunpolitiken - från egen kultur- och fritidsnämnd till beredningsgrupp för kultur & fritid som nu lagts ned och ersatts av en mindre arbetsgrupp inom kommunstyrelsen.

I den nuvarande organisationen ligger ansvaret för kulturfrågor på två olika politiska organ/förvaltningar - tillväxtutskottet/tillväxtförvaltningen (kulturenhet och folkbibliotek) respektive barn- och utbildningsnämnden/barn- och utbildningsförvaltningen (kulturskola, estetiskt gymnasieprogram och skolbibliotek).

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kulturskolan Garnalia

Kulturskolan Garnalia

0581-811 96
Lindesbergs Stjärnor

Lindesbergs Stjärnor

Musik-, sång- och teatergrupp

Relaterat innehåll

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se