Gå direkt till innehåll
Kulturskolans dag visar att kulturskolan i Lindesberg finns, kan och behövs

Nyhet -

Kulturskolans dag visar att kulturskolan i Lindesberg finns, kan och behövs

Idag (måndag 17 maj) firas Kulturskolans dag för första gången som ett nationellt och lokalt evenemang. Syftet är att landets kulturskolor ska synas och höras. Och Kulturskolan Garnalia i Lindesberg visar både lokalt och nationellt att den finns, kan och behövs - nu senast av Kulturskolerådet.

Under normala förhållanden hade Kulturskolans dag firats i Lindesberg med ett stort evenemang som visar bredden - totalt deltar 530 elever i drygt 20 musikämnen (olika instrument, musikproduktion, notskrivning etc), två bildämnen, flera dans- och dramagrupper. Men nu råder pandemi-restriktioner och Lindesberg firar Kulturskolans dag med att kulturskolans orkester Musica Linde ger en digital vårkonsert kl 19:00. Läs mer på lindekultur.se >>

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i Lindesbergs kulturliv

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv: genom att erbjuda ett brett utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media; genom att flera av kulturskolans lärare är drivande krafter inom många av de ideella kulturverksamheter (körer, orkestrar, teatergrupper etc) som bidrar till ett levande kulturliv i Lindesbergs kommun.

Kulturskolan ansvarar för den obligatoriska och schemalagda undervisningen i kommunens grundskolor, grundsärskola och gymnasiesärskola. Kulturskolan bedriver även en omfattande frivillig verksamhet med deltagare som själva betalar en terminsavgift på 1.000 kronor. Kulturskolan har idag ett 30-tal lärare som undervisar i både klass och inom frivilliga verksamheten. Att kulturskolan erbjuder sådana kombinationstjänster är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga lärare i grundskolan (vilket är unikt i landet).

Kulturskolan Garnalia uppmärksammas nationellt

Att Kulturskolan Garnalia i Lindesberg finns, kan och behövs uppmärksammas på nationell nivå av Kulturskolerådet - en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet. Läs mer om Kulturskolerådet >>

Kulturskolan Magasin - Kulturskolerådets tidning som följer det viktigaste som berör kulturskolorna i landet skriver om Kulturskolan Garnalia: Under rubriken "Lite extra liv i Lindesberg" presenteras "en kulturskola där man bygger stora saker av små delar, där möten över organisations- och ämnesgränser hänger ihop med praktiskt elevinflytande." Läs mer på lindekultur.se >>

Kulturskoledagarna 2021: Erik Lundqvist (kulturskolechef i Lindesberg) deltog i ett seminarium på Kulturskoledagarna 2021 - en konferens för kulturskolebranschen som hölls digitalt i mars på temat barn och ungas rätt samt delaktighet och inflytande. Erik Lundqvist deltog i seminariet "Hur säkrar vi barns rättigheter till delaktighet och inflytande? Vilka olika metoder kan man använda för att arbeta med barns och ungas delaktighet och inflytande i kulturskolan? Vi lyfter metoder och exempel från två kulturskolor". Läs mer om Kulturskoledagarna 2021 >>


Se seminariet på youtube >>

Kulturskolan bidrar till integrationsarbete på Lindeskolan

Kulturskolan Garnalia bidrar till integrationsarbetet på Lindeskolan - gymnasieskolan i Lindesberg - enligt en rapport till Barn- och utbildningsnämnden. 

Kulturskolan Garnalia erbjuder genom ArtCamp - en mötesplats för elever med olika bakgrund och från olika kulturer - kostnadsfri verksamhet med bildgrupper som träffas efter skoltid där deltagarna får lära sig olika tekniker inom bildkonst. Grupperna består av deltagare från flera olika länder. Grupperna ställer ut sina konstverk vid bland annat Lindesbergs bibliotek och även digitala utställningar. Art Camp drivs av Kulturskolan Garnalia i Lindesberg med stöd från Kulturrådet för att utveckla pågående projekt där man prövar nya konstformer som riktar sig till barn och unga som inte tidigare deltagit i kulturskolan. Tidigare har Art Camp vänt sig till elever i högstadium och gymnasium - nu vänder sig kulturskolan till elever i årskurs 5-7. Läs mer om Art Camp >>

Föreningar ger fortsatt stöd till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

Lindesbergs Rotaryklubb, Fellingsbro Rotaryklubb, Lions Club Kristina i Lindesberg, Lions Club Storå och Frimurarorden Bergslagsbröderna bidrar tillsammans med 16.000 kronor i stöd till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg. Bidraget ska användas som deltagaravgifter för socioekonomiskt svaga barn och ungdomar som vill men inte har råd att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter. Läs mer på lindekultur.se >>

......................................................................

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg:


Övergripande mål:
• Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv;
• Kulturskolan gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar;
• Kulturskolan erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik och media;
● Kulturskolan stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet.

Kulturskolan Garnalia:
● Finns i Lindesbergs kommun med drygt 23.600 invånare och tätorter som Lindesberg, Frövi, Storå och Fellingsbro;
● Står för all obligatorisk musikundervisning i grund-, grundsär- och gymnasiesärskolan, samt i vissa instrument på gymnasiets estetiska program;
● Har 28 anställda – många men inte alla jobbar i grundskolan, alla jobbar med frivillig verksamhet;
● Har ca 400 unika elever i kurserna (ca 65 % tjejer). Dessutom öppen verksamhet, Kultur i skolan (där 130 elever/läsår får undervisning i flera estetiska uttryck), Kultur i förskolan (når ca 400 barn/år), samt Lindesbergs stjärnor (en grupp vuxna med funktionshinder) samt 30 vuxenelever;
● Har elever i åldrar från ca 3 år (musiklek) till 19 år - vuxenelever i mån av plats;
● Har kurser i drygt 20 musikämnen (olika instrument, musikproduktion, notskrivning m m), två bildämnen, flera dans- och dramagrupper.
● Har (under normala år) 100 evenemang/år - 60-70 av dem inom kulturskolans frivilliga verksamhet (bland annat en årlig musikal);
● Terminsavgift 1.000:- (grundkurs, syskonrabatt 350:- ), fördjupningskurs 1.550:-, introkurs (10 ggr) 375:-.
● Har tre blås- och tre stråkensembler - en på vardera området blandar elever och vuxna amatörer (upp till 89 år) - en kör och två sångensembler;
● Bedriver kursundervisningen i huvudsak individuell och i små grupper, sker i egna och grundskolors lokaler, på elevernas lediga tid.

Kulturskolan Garnalia:
Ordet Garnalia är taget från den latinska formen av granulering vilket betyder att finfördela t ex malm till mindre bitar för att göra den mer lätthanterlig vid förflyttning. Det är också en sinnebild för uppbyggelse. Små byggstenar som byggs vidare på och blir början på något stort och fantastiskt. Kulturskolan antog namnet Garnalia i maj år 2000 och firade då ”Garnalias födelsedag” med musik, dans, teater och spöktunnel. I samband med det utsåg vi en vinnare i skrivartävlingen där barn och ungdomar fått skriva sin egen ”Sagan om Garnalia”. Vinnarbidraget blev sedan en pjäs som spelades runt om i kommunen under hösten 2000.

Läs mer om Kulturskolan Garnalia >>

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se