Gå direkt till innehåll
Kulturvägen mellan Stripa och Sjärnfors lyfts fram med hjälp av informationsskyltar och en digital guide.
Kulturvägen mellan Stripa och Sjärnfors lyfts fram med hjälp av informationsskyltar och en digital guide.

Nyhet -

Kulturväg i bergslagen presenteras med skyltar och digital guide

Nu uppmärksammas kulturvägen Stripa till Stjärnfors - "en kulturväg genom järnets landskap" - genom informationsskyltar och en digital guide i appen Kultur Lindesberg. Tillsammans med ytterligare två vägar ingår Stripa-Stjärnforsvägen i ett projekt för att lyfta regionens kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar.

Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård är en nästan 400 år gammal landsväg som kantas av alléer, stenmurar, milstolpar och väghållningsstenar. Eftersom detta är ett tydligt exempel på hur vägar drogs genom bergslagens skogslandskap är den utpekad som kulturväg av Trafikverket.

Tillsammans med ytterligare två vägar ingår Stripa-Stjärnforsvägen i ett projekt för att lyfta regionens kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar. Projektet är riktat till en bred allmänhet och målsättningen är både att lyfta fram vägar som en del av vårt gemensamma kulturarv och att berätta om historiskt intressanta platser och företeelser i anslutning till vägarna.

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro är projektägare och KMV forum står för projektledning och framtagning av informationsmaterial. I det aktuella delprojektet medverkar Lindesbergs kommun, Sveaskog samt representanter från det lokala föreningslivet och intressenter i anslutning till vägmiljöerna.Skyltar med information om de platser som passeras längs vägen kommer att placeras ut vid avtagsvägen mot Hammarbacken, vid rastplatsen längs väg 63 i anslutning till Stjärnfors camping samt på parkeringen vid Ica i Guldsmedshyttan. En skylt kommer också att sättas upp på rastplats Laxbäcken längs väg 50. Till skyltarna kopplas en digital guide som nås genom appen Kultur Lindesberg. I guiden kommer man att genom text, foton och ljudfiler kunna ta del av berättelser och företeelser längs vägen.


Den digitala guiden Från Stripa till Stjärnfors finns i appen Kultur Lindesberg - en digital plattform som ger olika perspektiv på kulturarvet i Lindesbergs kommun. Ansvarig för guiden är Kultur- och fritidsenheten, Lindesbergs kommun. Sedan tidigare finns två digitala guider att ladda ner - 100 gravar du måste se innan du dör och Råsvalslund - en vikingatida boplats och en nutida betesmark. Fler är planerade. Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play. Den finns både för Iphone och Android och är gratis att ladda ner och använda.

Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård


Milstolparna, alléerna, väghållningsstenarna och stenmurarna visar på vägens långa historia och har därför stor betydelse för det kulturhistoriska värdet. Som en del av projektet har dessa objekt restaurerats av Trafikverket. För att förbättra möjligheten för resenärer att uppleva miljöerna utmed vägen har röjningsarbeten utförts av Sveaskog vid Skogsvaktarbostället samt vid Stripa gruva.

Källa: Pressmeddelande från Lindesbergs kommun >>

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se