Gå direkt till innehåll
Lindesbergs Bio: Bidrag har gett stöd - men mest som ersättning för pandemin

Nyhet -

Lindesbergs Bio: Bidrag har gett stöd - men mest som ersättning för pandemin

Lindesbergs Bio - som drivs av kommunala Besök Linde AB - har under åren 2020-2023 beviljats totalt närmare 800.000 kronor i stöd varav merparten som ersättning för intäktsbortfall och omställning efter pandemin. "Vi söker olika typer av stöd löpande - men det är inte något vi kan förutsätta att vi kan söka och få kommande år", förklarar Sharon Almström - verksamhetschef för Lindesbergs Bio.

"Film är en del i ett hållbart och attraktivt län", heter det i den regionala kulturplanen i Örebro län: Det regionala uppdraget är bland annat att "arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser genom fristående arrangörer". Svenska Filminstitutet har motsvarande uppdrag för att ge statliga stöd till biografer i hela landet - i syfte att främja publikens möte med filmen.

För Lindesbergs Bio - liksom för alla andra privata, kommunala och föreningsdrivna biografer i landet - finns en rad bidrag att söka till stöd för de nationella och regionala målen. Under åren 2020-2023 har Lindesbergs Bio sökt 25 olika stöd och beviljats totalt närmare 800.000 kronor - alltså i genomsnitt cirka 200.000 kronor per år.

Statligt stöd: Merparten - närmare 716.000 kronor under åren 2020-2023 - kommer från Svenska Filminstitutet varav närmare 550.000 kronor för intäktsbortfall under pandemin samt stabilisering och omställning efter pandemin. Drygt 150.000 kronor har beviljats i bidrag för visning av ny värdefull långfilm och resterande 16.000 kronor är stöd för utbildning och kompetensutveckling.

Regionalt stöd: Från Film i Örebro län har Lindesbergs Bio totalt beviljats 41.600 kr för åren 2020–2023. Biografen har fått arrangemangsstöd för bland annat Den magiska bion, Gåvobion och Höstlovsbio samt beviljats stöd med anledning av coronapandemin.

Övriga stöd: Under åren 2021-2023 har Lindesbergs Bio sökt och beviljats stöd på drygt 38.000 kronor varav den största delen är på 30.000 kronor från Kungliga Bröllopsfonden - ett stöd som användes till att installera Subreader i bion. Det är ett system som omvandlar taltext till uppläst text och som gör det möjligt att via hörlurar lyssna på texten - ett sätt att tillgängliggöra bion för fler. Resterande summa är elstöd och från Triart Film AB som hade ett projekt under pandemin där man kunde ”stötta din bio” genom att köpa filmvisningar digitalt där en del av summan gick till den biograf man ville stötta.

"Vi söker olika typer av stöd löpande och självklart är det en viktig del i verksamheten - men inte något vi kan förutsätta att vi kan söka och få kommande år", förklarar Sharon Almström eftersom ingen vet om stöden kommer att finnas kvar att söka.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se