Gå direkt till innehåll
Nämndens beslut står fast: Kulturskolan i Lindesberg ska spara

Nyhet -

Nämndens beslut står fast: Kulturskolan i Lindesberg ska spara

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs fastställde vid sitt senaste sammanträde (11 oktober 2021) att Kulturskolan Garnalia ska spara 500.000 kronor i sin budget för 2022. Samtidigt konstateras att barn- och utbildningsnämnden väntas överskrida sin totala budget med 17 miljoner kronor i år - varav 9 miljoner för skolskjutsar.

Kommunfullmäktiges beslut om budget för åren 2022 (en besparing på 4,5 miljoner kronor) och 2023 (ytterligare 4,5 miljoner kronor) kvarstår för barn- och utbildningsnämnden. På sitt senaste sammanträde fastställdes tidigare beslut om hur besparingen 2022 ska fördelas: Förskola -0,9 milj; Grundskola -1,0 milj (exklusive särskola); Gymnasieskola -1,0 milj; Kulturskola -0,5 milj; Städ/lokalvård -0,5 milj; Vaktmästeri -0,3 milj; Måltid -0,3 milj.

"Med nu planerade åtgärder är besparingen kännbar i samtliga verksamheter, inte minst där barn och elevantal ökar men där inget tillskott av budget sker", skriver barn- och utbildningsnämnden i protokollet från sammanträdet.

Beträffande besparingen på 500.000 kronor för Kulturskolan Garnalia skriver nämnden:

"Kulturskolan är en frivillig verksamhet med flera verksamhetsgrenar. Kulturskolan tillhandahåller också musikundervisning i kommunala grundskolor. På intäktssidan kan viss del av besparingen genomföras, avgifter höjdes, utan att budget för verksamheten minskades, men störst förändringar behöver genomföras på kostnadssidan. Detta kan ske dels på driftkostnader såsom instrument och kompetensutveckling och dels på personalkostnader. Kulturskolan har de senaste två åren inte drabbas av nämndens effektiviseringar. Omorganisation och förändrad verksamhet kan bli aktuell för att lyckas med dessa effektiviseringar."

Överskrider årets budget med 17 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden väntas överskrida årets budget med totalt 17 miljoner kronor, enligt nämndens delårsrapport:

"De två största verksamheterna (grundskola och förskola) har en budget i balans inom undervisning. Störst underskott har skolskjuts (-9,0 Mnkr) och skolmåltider (-2,3 Mnkr).

Gymnasieskola (-8,0 Mnkr/-6,1%) och grundsärskola (-3,0 Mnkr/-20,5%) har störst utmaning för att få en ekonomi i balans. Trots vidtagna åtgärder visar resultatet på miljonunderskott 2021. Inom gymnasieskola genomförs en genomlysning av Lindeskolans ekonomi av KPMG som presenterar slutrapport i november 2021. Särskolans verksamheter växer med fler elever, vilket innebär att underskottet är större än vad genomförda och planerade effektiviseringar kan rätta till.

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och en budget i balans är förvaltningens framtida utmaningar. För att lyckas med detta kommer det att krävas ett antal strategiska beslut på flera olika nivåer.

Nämnden uppvisar en prognos under året på -17 mnkr. En betydande del av underskottet ligger på områden utanför nämnd- eller förvaltningskontroll, som exempel kan nämnas beslut om linjetrafiks upphörande till förmån för skolskjutstrafik. Utöver detta finns ytterligare krav på 4,5 mnkr i effektiviseringar per under nästföljande två år, detta samtidigt som antalet barn och elever ökar."

Källa: Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-10-11 >>

Underskott i år för alla nämnder i Lindesbergs kommun

Det är inte bara barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun som väntas överskrida sina budgetar i år:

Socialnämnden: - 34,7 miljoner kronor

Tillväxtnämnden: - 2,3 miljoner kronor (berör enbart utbildningsenheten)

Samhällsbyggnadsnämnden: -0,9 miljoner kronor

Källa: Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-19 >>

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se