Gå direkt till innehåll
Nytt regionalt Corona-stöd till professionella kulturskapare

Nyhet -

Nytt regionalt Corona-stöd till professionella kulturskapare

Örebro läns kulturliv får en miljon kronor i ekonomiskt stöd för att möta de svårigheter som coronapandemin fört med sig. Det blir ett stödpaket riktat till dem som arbetar med professionell kultur i länet och som inte ingår i den så kallade samverkansmodellen. Ett särskilt område som kulturnämnden anser behöver stöd är den digitala utvecklingen inom länets kulturliv.

Kulturlivet i Örebro län har drabbats hårt av pandemin. En kartläggning som presenterades tidigare i år visar en sårbar bransch där brist på skyddsnät och säkra arbetsförhållanden kan resultera i nedlagda verksamheter och förlorade arbetstillfällen. Hårdast av alla tycks de aktörer som vanligtvis klarar sig helt utan offentlig finansiering vara drabbade.

För att stötta den utsatta branschen frigör nu Region Örebro läns kulturnämnd en miljon kronor för att kunna genomföra särskilda satsningar under år 2021.

"I det extraordinära läge som råder presenterar vi i kulturnämnden nu ett stödpaket riktat till dem som arbetar med professionell kultur i länet och som inte ingår i den så kallade samverkansmodellen. Vår förhoppning är att stödpaketet ska hjälpa länets kulturaktörer igenom den här tuffa tiden så att vi även på sikt har en stark regional kulturarena", säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, i ett pressmeddelande.

"Det är många av länets fria professionella kulturaktörer och arrangörsföreningar som fått kämpa hårt för sin överlevnad när de inte kunnat bedriva sina verksamheter. Den här åtgärden hoppas vi ska bidra till att stötta den breda kompetens och det varierade utbudet som länets kulturliv utgör", säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Ett särskilt område som kulturnämnden anser behöver stöd är den digitala utvecklingen inom länets kulturliv.

"Den starka digitala kulturutvecklingen i länet är helt nödvändig och pandemin har drivit på frågor som upphovsrätt och sätt att ta betalt för digitala produkter. De digitala plattformarna behöver tillgängliggöras mer för att fler av länets kulturaktörer och medborgare ska kunna producera och ta del av kultur. Det är en överlevnadsfråga", säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Ansökan för det ekonomiska stödet är öppen under perioden 30 april - 21 maj. Stödet kan sökas av kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv och musik i Örebro län. 

För mer information och ansökan >>Ämnen

Regioner

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se