Gå direkt till innehåll
Nu över 200 underskrifter till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

Nyhet -

Nu över 200 underskrifter till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

UPPDATERAD VERSION 28 SEPT: Namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg har redan fått 210 underskrifter som instämmer i kravet på att föreslagna besparingar på 500.000 kronor inte ska genomförs. Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv. "Lindesberg behöver ett aktivt kulturliv för att behålla invånare i kommunen och locka hit nya, t ex barnfamiljer", är en av alla kommentarer.

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun ska spara 4,5 miljoner kronor under år 2022 varav Kulturskolan Garnalia ska spara 500.000 kronor (drygt 5% av kulturskolans nuvarande budget på ca 9,3 miljoner kronor), enligt förslag.

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv - därför startas nu en namninsamlingen till stöd för kulturskolan: Du som instämmer i kravet på att föreslagna besparingar för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg inte ska genomförs - fyll i detta webbformulär senast 1 oktober>>


Lindesbergs kulturskola Garnalia uppmärksammas i Kulturskolan Magasin - Kulturskolerådets tidning som följer det viktigaste som berör kulturskolorna i landet. Under rubriken "Lite extra liv i Lindesberg" presenteras "en kulturskola där man bygger stora saker av små delar, där möten över organisations- och ämnesgränser hänger ihop med praktiskt elevinflytande."  
Läs mer på lindekultur.se >>

Kommentarer från de som skrivit under uppropet "Rör INTE vår kulturskola":

"Lindesberg behöver ett aktivt kulturliv för att behålla invånare i kommunen och locka hit nya, t ex barnfamiljer. Istället för att spara borde man satsa mer pengar. Nedskärningar på kulturområdet är en dålig strategi om man vill utveckla kommunen. Satsningar på kultur ger positiva synergieffekter. Det har Nora förstått som nu ska bygga upp en kulturskola igen. Använd överskott inom kommunens bolag till att finansiera kulturskolan fullt ut så en nedskärning som drabbar HELA kulturlivet undviks!!!"

"Uppvuxen i LBG på 60/70-talet är många musikerkollegor med mig, stolta och tacksamma för det omfångs/rika musik-och kulturliv gav oss som grund. En förutsättning för min egen yrkeskarriär. Det är pinsamt och skämmigt att Linde ensidigt prioriterar sport och skräniga bilträffar. Nuvarande kulturskolan är redan en blek söndersparad avbild av en fin musikskola. Invånarna har en självklar rätt till bildning och kultur, så LÄGG TILL en 1/2 miljon till istället!" (Professor i dirigering och musikalisk gestaltning, fd Lindesbergare som inte vill börja skämmas över hemorten)

"Som mångårig medlem och f.d. ordförande i Guldsmedshyttans Musikkår/Hemvärnets musikkår kan jag bara intyga att kulturskolan/fd musikskolan har mycket stor betydelse för att grundutbilda blivande musikelever. Detta är svårt för en amatörorkester att klara, men vi kan sedan hjälpa till med att ta hand om och vidareutveckla de som känner för att fortsätta. Kommunen är geografiskt stor och har musikkårer i såväl Frövi som Storå."

"Garnalia har gjort Lindesberg känt och skapat renommé. Många års hårt arbete för att bygga upp denna verksamhet får inte förstöras. Kultur är ett viktigt sätt att berätta för omvärlden om vitalitet och förnyelse i Bergslagen. Men framför allt - för barnen är det livsviktigt!!"

"Har själv varit elev på kulturskolan i många år. Jag spenderar flera dagar i veckan i skolans lokaler tillsammans med lärare, eldsjälar och elever. Musiken, i mitt fall, och sammanhållningen som finns på skolan har betytt mycket för mig under min nu gångna uppväxt. För många jag känner så är skolan något oerhört viktigt. Jag känner gamla som varit en del av Lindes musikscen under en lång tid och som ännu är aktiva. Jag känner folk i min ålder, och äldre som tidigare varit elever på skolan och som nu fortsätter att delta i större/mindre evenemang och håller liv i skolan. Jag ser också nytillkomna elever som har framför sig precis den sammanhållning och betydelse som jag, och många andra känner för skolan. Jag anser att denna besparing är ett steg i fel riktning. Det kan verka som småpotatis men vad kommer dessa 500.000 leda till? Ur min synvikel är Kulturskolan Garnalia något vi ska värna om. Jag själv vet hur mycket denna plats betyder för så många."

"Det är orimligt att ta så mycket pengar från en relativt liten verksamhet. Och man kan inte ”osthyvla” i små verksamheter, mer sannolikt är det väl att någon del försvinner. Tyvärr verkar dylika besparingsförslag återkomma med en regelbundenhet i Lindesberg. Det säger en del om hur man ser på barn och unga i kommunen!"

"Hur tänker ni! Vilket samhälle vill ni ha? Kulturskolan är navet i Lindesbergs kommun. Återväxten och en stabil engagerad personal är inget som byggs upp i en handvändning. Tänk ett varv till!!"

"Kulturskolan Garnalia betyder otroligt mycket för kulturlivet i Lindesberg. Så har det varit de 50 år vår familj har varit boende i Lindesberg."

"Kulturskolor behövs för att ge barn och ungdomar en bra och meningsfull sysselsättning förutom sport och skapa gemenskap med andra människor över alla gränser."

"Vi har haft så otroligt mycket bra musikaktiviteter för våra barn som nu är vuxna genom Garnalia. Det har gagnat dom även upp i vuxenlivet. Vi hoppas även att barn i Lindesberg ska få samma möjligheter idag. Det skapar bra samhällsmedborgare."

"En stad eller ort utan kultur och plantskola för kultur har ingen framtid, ingen framtid alls!"

"Vilka ska om 10-20 år vara de som arrangerar, spelar på, driver och genomför konserter, galakvällar, högtidliga firanden, julkonserter, kyrkokonserter, barnsång, körföreningar, PRO-träffar och föra vidare den tradition som finns i Lindesberg? Om det inte finns engagerad personal och ex antal elever som får möjlighet till musikutbildning, personlig utveckling och erfarenhet via Kulturskolan blir också det procentuella utfallet på ovan nämnda personer färre.  Jag vet själv, då jag många gånger blivit inhyrd för att medverka vid sådana tillfällen, att det finns några eldsjälar som är uppväxta med och ursprungna ur just Kulturskolan Garnalia."

"Otroligt viktigt för teater- och musikverksamhet både personligt, lokalt och även i större sammanhang."

"Lindesberg är en så fin stad, jag har själv bott där (och är musiklärare). Kulturskolan har väldigt hög kvalitet o mycket engagerade lärare! Skär inte!"

"Kulturskolan ger barn och unga en unik.möjlighet att få skapa kultur på sina egna villkor. Där får barn och unga en meningsfull fritid och ett bra utlopp för sina kreativa sidor. För en del leder det till ett yrke, det gjorde det för mig! 500.000 slår stora hål i en redan ansträngd budget."

"Kulturen betyder allt för våra barn och ungdomar. Det är bevisat att barn som spelar eller sjunger presterar bättre i andra ämnen. Dessutom mår de bättre i en tid med psykisk ohälsa. Då behövs resurser!"

"Det är en grundläggande rätt att alla barn ska kunna gå lära sig ett estetiskt uttryckssätt. Spara på politikerarvoden istället. Och tjänstemännens löner. Kommundirektörens t.ex."

"Idrotten får sitt. Kulturen skall få sitt. Alla barn har olika läggning. Låt bredden växa. Musiken oerhört viktig för många för att hitta sitt jag."

"Viktigt att Kulturskolan Garnalia inte ska råka ut för nedskärningar. Det tar tid att bygga upp en verksamhet och det går tyvärr snabbt att rasera den. Kulturskolan är så viktig för våra barn och ungdomar!"

"En god tillgänglighet av de estetiska uttrycksformerna är en samhällsrättighet. Musik, dans, bild och drama är kommunikationsformer. I ett demokratiskt samhälle måste det finnas många språkliga uttryck och sätt att kommunicera. Riskerna är att när vi skär ned inom det estetiska området undergräver vi vår demokrati."

En viktig mötesplats för både barn och vuxna. Här får man inte bara lära sig musik utan även bild, foto, skapande, dans och teater. Alla gillar inte att hålla på med sport! Låt våra barn få MER av sång, musik, dans, foto, skapande, teater och bild. Låt kulturskolan va!"

"Kulturskolan har gjort väldigt mycket för våra 3 barn som idag är vuxna. De som inte ingår i idrottkollege/utbildning på gymnasiet i Lindesberg måste få möjlighet att tex utvecklas i konst/musik/teater. Låt bli Kulturskolan. Vår ynsta dotter fick pris i Sydkorea som första "utlänning" i deras musiktävling ett stort pris (inte i pengar)."

"Utan kultur dör samhället. Vi kan inte bara sticka näsan i datorer och mobiler. Kulturskolan behöver mer pengar för ett friskare sundare och gladare samhälle."

"Rör inte kulturskolan! Kulturskolan behövs i vårt samhälle och för våra barn och unga som älskar kultur och inte vill vara aktiva i olika sportföreningar. Det måste finnas en mångfald bland aktiviteterna i kommunen."

"För att kulturskolan ska kunna göra så mycket kul som jag fått gjort o ännu mer under alla mina år till de unga o gamla nu så behöver de pengar, de ska inte behöva spara 500.000 kr. Kulturskolan Garnalia har gett mig en lärorik o extremt rolig utbildning under mina år där, började där när jag va liten o höll igång tom att jag flyttade i april 2021, lärarna är magiska och brinner för det dem gör"

"Engagerade lärare gör ett väldigt viktigt arbete för Lindesbergs barn. Var stolta över det och förstör inte den verksamheten."

"Kulturskolan är framtiden för vårt kulturliv. Det kommer att generera inkomster till Sverige och Lindesbergs kommun. Vi blir väldigt fattiga utan det kulturella."

"Kultur är livsviktigt och måste få vara tillgängligt för alla oavsett familjesituationer och socioekonomiska förutsättningar. Att få komma till Kulturskolan en gång i veckan kan vara livsavgörande för barn som inte trivs i skolan, är mobbade etc. Ja det finns oerhört många anledningar till varför Kulturskolan är viktig. Skär inte ned på barnens behov!"

"Kulturskolan kan göra en oerhörd skillnad för enstaka elever. En så pass stor besparing kan innebära att verksamheter kommer att upphöra. Det är fel att spara på kulturen och på barnen."

"Kulturskolan skapar möjligheter för ALLA barn, ungdomar och vuxna i och all varierad verksamhet de erbjuder och utövar. Mitt barn har en funktionsnedsättning, men på Kulturskolan Garnalia har han under många år deltagit i flera olika aktiviteter under åren. Kompetent personal har gett honom utrymme att växa och njuta av kulturutövning, något som bär genom uppväxten och in i vuxenlivet. Garnalia är en väg in i andra möjligheter för barn och ungdomar med olika svårigheter (såväl funktionella som sociala)."

"Vi är så glada att vi har en kulturskola i kommunal regi för ALLA. Många olika möjligheter för våra barn och ungdomar. Engagerad personal. Riktigt bra! En av flera bra saker med vår kommun som gör att barnfamiljer vill bo här!"

"Kulturlivets roll i Lindesberg kan inte underskattas. Oerhört viktigt att ungdomar får ta del av detta och de mjuka värdena som samhället behöver för att fungera."

"Det är livsfarligt att spara mer på kulturen nu, i synnerhet för det uppväxande släktet. Vi är farligt nära punkten där spiralen vänder och börjar snurra nedåt av sig självt. Som verksam kulturutövare under större delen av livet ser jag hur utarmningen eskalerar. Nog nu!"

"En besparing i den storleksordningen innebär i praktiken nedläggning av någon del av verksamheten. Vad skall bort? Teater? Dans? All blåsmusik? Detta innebär början till slutet för kulturskolan."

"Kultur är en viktig del i ungas liv. Att få tillgång att kunna utöva musik, tetater och allt vad kultur handlar om kan betyda massor för barn och ungdomar. En plats de kan gå till och träffa likasinnade skapa kontakter och nya vänner. Kulturlivet anser jag bör ha en mer cental roll i kommunen. Alla har inte råd att köpa tex, instrument och då behöver kulturskolan kunna anordna att de ska finnas på plats för dem att spela på. Alla anställda inom kulturen har rätt att få fortsatt god lön för de goda arbetet de gör. Utan Garnalia kan vi inte få fina uppträdanden på tex valborg. Låt kulturskolan få leva kvar!"

"En stad utan kulturliv är helt död. Våra ungdomar måste få ge utlopp för sina talanger inom musik och dans även utanför skoltid och detta tillsammans, Det är en viktig social träning. Alla varken vill eller kan spela fotboll, handboll eller ishockey."

"Kulturskolan ger barn och unga möjlighet till kultur i olika former, en möjlighet att utvecklas kreativt och konstnärligt. Möten med professionella pedagoger, en vuxen som man möter varje vecka enskilt eller i grupp är ett unikt tillfälle att bli sedd och lyssnad på. Kulturen är något som hela tiden sparas på . Värdet och uppfattningen om kultur startar när man är ung. Finns inte kultur för barn och unga så blir det inte heller viktigt när de växer upp. Hur vill vi att vårat samhälle ska se ut i framtiden? Kommer man att få användning för sin kreativitet och konstnärlighet och kommer den att ha ett värde?"

"Fd elev, studerar nu klassisk fiol vid Musikkonservatoriet I Falun. Sverige ledande utbildning för unga klassiska musiker. Började min skolning vid kulturskolan, utan den hade jag inte blivit antagen till Falun, och min framtid hade sett annorlunda ut."

"Garnalia är navet i kommunens kulturverksamhet. I alla kultursatsningar och sammanhang där politiker talar kultur framhålls vikten av barnkultur. Garnalias verksamhet är barnkultur i sin bästa form. Barn och ungdomar blir kulturutövare genom kulturskolans verksamhet och inte enbart kulturkonsumenter."

"Jag fick hela min skolning inom musiken genom musikskolan. Den skall vara kvar o ge fler barn samma förutsättningar som jag hade."

"Kulturskolan Garnalia har varit en stor del av min uppväxt i Lindesberg. Kör, orkester och sånglektioner har gett mig en fantastisk grund i mitt musicerande och i min musikkunskap. Utan dess fantastiska verksamhet hade jag inte varit där jag är idag. Låt barn och ungdomar få uppleva och lära sig om kultur."

"Kultur är en viktig del i ett samhälle! Utan skola blir det ingen utbildning och då är det svårt att hålla kulturlivet levande."

"Självklart ska barnen ha rätt till chansen och lära sig spela musik på ett bra ställe med duktiga lärare!!!"

"Kulturskolan är barn och ungas möjlighet att uttrycka sig och utvecklas i de estetiska ämnena. Det ger dem glädje och kunskaper nu och inför framtiden. Personalen på kulturskolan Garnalia är fantastiska och gör ett otroligt jobb med att pussla med speltider, ta sig mellan skolor och de ger så mycket till våra barn. En besparing som denna är ett hån mot det fina jobb de lägger ner! Kultur är inte ”lönsamt” på ett sätt som kan mätas men det har en otroligt viktig roll i människors liv och vi måste värna om vår fina kulturskola! Nedskärningar och besparingar på en sån verksamhet innebär försämringar och följden blir att färre elever söker sig till kulturskolan och nedläggning hotar. Dessa besparingar är för mig ett bevis på politikers okunskap och ointresse för kultur och som drabbar våra barn och unga, vår framtid."

"Kulturen i Lindesberg är oerhört viktig för Lindesberg som kommun - men även för turismen, barn, ungdomar, vuxna och äldre. Tack vare att Garnalia har så pass hög kvalitet har många duktiga musiker fått en chans att utvecklas och komma långt. Martin Almgren och Chris Kläfford som båda har gått på Garnalia har via Idol satt Lindesberg på kartan och det i sin tur främjar turism. För att Garnalia ska kunna hålla sin höga nivå som är så värdefullt för Lindesbergs kommun och Lindesbergs anseende utåt är det oerhört viktigt att man fortsätter att investera kapital. Om man kapar resurser blir inte Lindesberg lika attraktivt vilket leder till att kommunen blir fattigare på flera sätt."

"Kulturskolan ger såå mycket till barn o ungdomar, som motvikt till den teoretiska undervisningen, att känna glädje att uttrycka sig i någon form!! Kulturlivet ger livsglädje och har enormt stor betydelse för mej. Hoppas att kommunen inte förstör denna viktiga del , Lindesberg är ju känt för ett rikt kulturliv, om detta försvinner, vad finns då kvar i Lindesberg?"

"Att barn och ungdomar får syssla med sin kreativa ådra! Det är lika viktigt som att få hålla på med idrott, men ifrågasätts aldrig lika hårt som kulturen!"

"Jag tycker att hyresvärden Falab/Libo ska se över sina hyror så kanske hela sparbetinget kan strykas!!!!"

"Kulturen är det som bär samhällets värderingar En halv miljon är många pengar - men de ska inte tas från Garnalia. De pengarna tillhör de unga!"

"Det är självklart att ni inte ska spara 500.000 kronor på Garnalia. Vi behöver kulturskolor som utvecklas - inte avvecklas. För framtida vuxna som kommer att fatta kloka beslut. Allas rätt till kreativitet och kultur!!"

"Det är så viktigt att kulturlivet stimuleras och att unga får chansen att lära sej ett instrument eller annan konstform (som sång och dans ). Skär inte ner mer på Kulturskolan Garnalia. Tänk längre. Tänk om!"

"Kulturskolan har en mycket viktig roll att spela i livet för barnen. Alla sportar inte, så det måste finnas något för alla och musik är väldigt viktigt i livet för de flesta. Det man satsar på barnen har man igen sen. Kanske en kommande musikgrupp istället för en ligistgrupp? Om kommunen ska spara så mycket på kulturskolan, vilka har då råd att ha barnen där? Deltagaravgifterna kommer att höjas då."

"Det är väldigt viktigt att behålla kulturskolan och utveckla den. Det betyder väldigt mycket och kommer att betyda väldigt mycket för många för livet ut inte bara för utövaren utan för väldigt många andra. Dessutom så finns flera vetenskapliga belägg för musikens/kulturens betydelse för övrig inlärning, psykiskt och fysiskt betydelse. Kapa inte kostnader här, lägg till pengar istället."

"Det är viktigt med kommunalt drivna platser för barn och unga efter skoltid. Besparingar är sällan besparingar när det kommer till barn och ungdomar."

"Kulturskolan tar hand om barn och ungdomar på ett bra och utvecklande sätt. Bra för självkänslan och välmåendet. Bra För Samhällets Framtid."

"Ha barnen där. Ge 500.000 dit blir billigare än att sanera klotter och laga busskurer - och billigare än att tillsätta en utredare till på kommun."

"Barnen är vår framtid!!!! De behöver en skapande värld i kontrast till den virtuella världen."

"Instämmer med de motiveringar som redaktionen formulerat. Kultur för alla som bidrar till att utveckla såväl individ som samhälle."

....

Klicka här för att komma till denna namninsamling till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg;

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se