Gå direkt till innehåll
​Så fördelas kulturpengarna i landet, länet och Lindesbergs kommun

Nyhet -

​Så fördelas kulturpengarna i landet, länet och Lindesbergs kommun

Region Örebro län är näst bäst i landet och Lindesbergs kommun ligger på delad tredjeplats i länet när det gäller offentliga medel till kulturen under 2019. Det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.


Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2019 minskade jämfört med föregående år. Totalt minskade samhällets utgifter för kultur med 9 miljoner kronor i 2019 års priser, vilket motsvarade 0,03 procent, jämfört med 2018. I kronor per invånare minskade utgifterna med 29 kronor. De sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner och kommuner uppgick 2019 till drygt 30,6 miljarder kronor, vilket motsvarade 2.959 kronor per invånare.

Statens samlade kulturbudget 2019 uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2018. Störst var minskningen inom delområdena litteraturen, läsandet och språket samt skapande skola, vars utgifter minskade med 11 respektive 10 procent.

Regionernas kostnader för kultur 2019 per region (kronor per invånare).

Regionernas utgifter för kultur 2019 var sammanlagt 4,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år. Kultur utgjorde 1,5 procent av regionernas totala utgifter. Av 21 regioner minskade åtta regioner sina utgifter per invånare jämfört med 2018. Region Örebro län ökade från 409 kr/invånare 2010 till 681 kr/invånare 2019.

Kostnaderna varierar mycket mellan de enskilda regionerna. Västra Götalandsregionen satsar mest på kultur, 738 kronor per invånare, följt av Örebro och Kalmar. Stockholms län satsar minst på kultur, 225 kronor per invånare - men har desto mer statligt finansierad kulturverksamheter.

Kommunernas kostnader för kultur 2019 i Örebro län (kronor per invånare)

Kommunernas utgifter för kultur 2019 uppgick till sammanlagt 12,2 miljarder kronor, vilket var en ökning med 0,8 procent. Kulturutgifternas andel av kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. I kronor per invånare minskade kommunernas utgifter för kultur med 2 kronor. Lindesbergs kommun ökade från 1.241 kr/invånare 2010 till 1.343 kr/invånare 2019.

Kostnaderna per invånare varierar mycket de enskilda kommunerna emellan. I Nordanstig är kostnaderna per invånare lägst, 596 kronor per invånare, följt av Solna och Överkalix. I Umeå satsar man mest på kultur, 2.579 kronor per invånare, följt av Vara och Emmaboda.

Lindesbergs kommuns nettokostnad för kultur 2019 var totalt 31,68 miljoner kr vilket motsvarar 1.342 kronor per invånare och 2,2 procent av kommunens totala verksamhetskostnader.

Så här fördelade sig Lindesbergs kommuns nettokostnader för kultur 2019 per område.

Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen. Läs mer om Myndigheten för kulturanalys >>

Ämnen

Regioner

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se