Skip to main content

Sveriges Radio ​uppmärksammar biograffrågan i Lindesberg

Nyhet   •   Nov 01, 2018 20:52 CET

Biograffrågan i Lindesberg har uppmärksammats i Sveriges Radio P4 Örebro - dels i ett kortare nyhetsinslag; dels i ett längre inslag med intervjuer med Anna-Lena Karlsson - som är en av de som engagerat sig i biografen - och kommunalrådet Irja Gustavsson.

”Vi vet att biografverksamhet inte är kärnverksamhet, men kultur är viktigt och det finns ett brett stöd för att biografen ska drivas som det görs idag”, säger Anna-Lena Karlsson bland annat.

”Vi har absolut inte tagit något beslut i frågan”, säger Irja Gustavsson bland annat: ”Frågan är återremitterad med inriktning på att lägga ut biografverksamheten på entreprenad”.

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun kommer att ta upp frågan igen på nästa sammanträde som hålls tisdag 6 november. Då kommer även det öppna brevet med 518 underskrifter (som nu blivit 529) att behandlas.

...........................................................

PS: När det öppna brev om biografverksamheten i Lindesberg skickades till Tillväxtutskottet måndag 29 oktober hade uppropet 518 namnunderskrifter. Men namnunderskrifterna fortsätter att komma in till info@lindekultur.se - nu 529 stycken.