Gå direkt till innehåll
Siggebohyttan med omgivningar. Fotograf: ÖLM/Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Siggebohyttan med omgivningar. Fotograf: ÖLM/Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Nyhet -

​Vandringsstig nyhet i sommar på Siggebohyttans bergsmansgård

Museibyggnaden i Örebro är stängd för renovering - därför satsar Örebro läns museum ännu mer på att komma ut och bli synliga runt om i länet med utställningar, pedagogik och kulturmiljöarbete. Under sommarsäsongen kommer Siggebohyttans bergsmansgård att hållas öppen och fyllas med visningar och programverksamhet.

Nytt för i år på Siggebohyttans bergsmansgård är en vandringsstig som med hjälp av informationsskyltar tar med besökaren i landskapet och visar spåren i mark och skog efter bergshanteringen – förutsättningen och bakgrunden till välståndet på bergsmansgården.

Antalet besökare ökade 2019

Publikintresset för museet är stort - trots att museibyggnaden i Örebro är stängd. Antalet besökare har ökat med ca 20% sedan 2018 och det är både besöken på slottet men också på Siggebohyttan och Gråbo som bidragit till detta, skriver Örebro läns museum i ett pressmeddelande.

På slottet invigdes i oktober 2019 utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär. Det är en permanent utställning som med hjälp av föremål från samlingarna och exempel från länet berättar om det tidiga 1800-talet och den tiden då vårt konsumtionssamhälle uppstod. Därmed är museets lokaler på slottet fyllda, det finns inte någon möjlighet att ha tillfälliga utställningar där. I stället kommer museet att ge sig ut på vägarna och bli ännu mera synligt runt om i Örebro län.

Inbjudan till länets hembygdsföreningar

Bara för att utställningarna på slottet är invigda och klara innebär det inte att de inte kommer att hitta nya användningsområden och utvecklas. Knutet till Möjligheternas spegel, sinnenas begär kommer den som är nyfiken på 1800-talet att genom information på hemsidan och en folder att kunna få tips på miljöer att besöka runt om i länet. Det kan vara herrgårdar, parker eller andra miljöer som kom till under empir-tiden och som berättar om utvecklingen under 1800-talets första hälft.

”Många av länets hembygdsföreningar har föremål från samma tid och de kommer också att bjudas in att utifrån sina egna samlingar och förutsättningar göra små utställningar utifrån de teman som finns med i Möjligheternas spegel, fast på plats på sin hembygdsgård”, skriver museet.

Skolpedagogiska satsningar

En skolpedagogisk satsning är framtidsexpeditionen Sensationella gravfynd från plaståldern som är ett spännande interaktiv utställning/ pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat och miljö. Siktet är inställt på människans förmåga att tänka nytt och samarbeta. Förutom att eleverna får lösa problem, göra en arkeologisk framtidsutgrävning och tänka kreativt så möter de här också dagsaktuell forskning med ett brett hållbarhetsperspektiv. Sensationella gravfynd från plaståldern är ett mobilt program och uppsöker klasserna på deras skolor.

Tre vandringsutställningar i länet

Vandringsutställningar har sedan ett par år tillbaka varit ett viktigt inslag i utställningsverksamheten. Under 2020 kommer tre utställningar att fortsätta vandra runt i länet, det är Finland finns inom mig med fotografier av Agnes Thor, Fyndet samt Var hör jag hemma – vad anslagstavlor berättar om Örebro län.

Museets samlingar är också i fokus. Redan under hösten var det full fart med flytt av hela konstsamlingen, vilken kommer att slutföras under året. Det är en stor satsning på åtgärder för att öka kvalitén på den förebyggande vården och säkerheten, samtidigt innebär den också förbättrad tillgänglighet till museets konst. I och med flytten in i de nya magasinen genomgår samlingen nämligen en inventering där kataloguppgifter och dokumentation ses över för att den ska kunna vara sökbar på Digitalt museum i sin helhet.

Ämnen

Regions


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter