Gå direkt till innehåll
​Medborgarförslag: Inrätta kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

Pressmeddelande -

​Medborgarförslag: Inrätta kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

Ett antal medborgare i Lindesberg kommer att lämna in ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg. Innan förslaget skickas in inbjuds alla som bor i Lindesbergs kommun och tycker att medborgarförslaget är bra och viktigt att skriva under förslaget.

”Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling”.

Det var ett av förslagen i det ”valmanifest” som ”Lindesbergs Kulturparti (om det fanns)” lade fram inför valet i höstas. Det var också ett av de förslag som fick JA av alla partier på frågan: Om kulturpartiet lade fram detta förslag i kommunfullmäktige - hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Om inget parti i kommunfullmäktige motionerar om detta kan alla som är skrivna i Lindesbergs kommun lämna in ett medborgarförslag - och så blir nu fallet på initiativ av ett antal kulturintresserade medborgare i Lindesberg.

Alla som är folkbokförda i Lindesbergs kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. För att ett medborgarförslag ska behandlas ska det 1) Vara skriftligt och märkt ”Medborgarförslag”; 2) Innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde; 3) Innehålla endast ett ämne; 4) Inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, det får heller inte strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person; 5) Vara undertecknat av de som lämnar in medborgarförslaget med namn och adress.

I Lindesbergs kommun finns redan tre rådgivande organ - Brottsförebyggande rådet; Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) och Kommunalt Pensionärsråd (KPR). Ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg skulle kunna fungera på motsvarande sätt som Kommunalt Kulturråd (KKR).

...............................................................

Till Lindesbergs kommun, Kanslienheten, 711 80 Lindesberg

Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

Vi medborgare i Lindesbergs kommun som undertecknat detta medborgarförslag föreslår:

Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Sedan Kultur- och fritidsnämnden lades ned 2014 - för att ersättas av Beredningsgruppen för kultur och fritid som avvecklades 2017 - finns inte längre något officiellt samarbetsforum i Lindesbergs kommun med fokus på kulturfrågor.

Därför behövs ett rådgivande samarbetsorgan där berörda politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupper kan träffas för att informera varandra och tillsammans fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till berörda nämnder och förvaltningar i kommunen.

Lindesberg 2019-01-28

Detta medborgarförslag inlämnas av följande medborgare i Lindesbergs kommun (i bokstavsordning):

 • Sven Carlsson (Lindesberg)
 • 
Marianne Degerman (Lindesberg)
 • 
Gunilla Dovsten (Lindesberg)
 • 
Helena Falknäs (Öskebohyttan)
 • 
Ewa Gillman (Lindesberg)
 • 
Gunnar Gillman (Lindesberg)
 • 
Kjell H Guldbrand (Lindesberg)
 • 
Rainer Hickisch (Öskebohyttan)
 • 
Anna-Lena Karlsson (Lindesberg)
 • 
Göran Karlsson (Lindesberg)
 • 
Johnny Karlsson (Guldsmedshyttan)
 • 
Kajsa Karlsson (Guldsmedshyttan)
 • 
Monica Lehn Domnick (Lindesberg)
 • 
Margaret Lennartsdotter (Lindesberg)
 • 
Calle Lindström (Lindesberg)
 • 
Eva B Magnusson (Lindesberg)
 • 
Ove Magnusson (Guldsmedshyttan)
 • 
Lasse Nilsson (Fanthyttan)
 • 
Ove Nordlander (Lindesberg)
 • 
Ingrid Nordmark (Lindesberg)
 • 
Berit Nygren (Lindesberg)
 • 
Eva Persson (Löa)
 • 
Ingalill Senneryd (Lindesberg)
 • 
Karin Smed-Gerdin (Lindesberg)
 • 
Lasse Smed (Lindesberg)
 • 
Mikael Tiderman (Frövi)
 • 
Johan Wennman (Lindesberg)
 • 
Per Ivar Åkerlind (Snuggan)

Vill DU också skriva under detta medborgarförslag? Skicka ett mail till info@lindekultur.se med uppgift om namn, postadress (du måste bo i Lindesbergs kommun) och telefonnummer snarast möjligt dock senast söndag 27 januari.

...............................................................

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se