Gå direkt till innehåll
Vi stödjer kulturlivet i Lindesberg - välkommen att vara med i nätverket

Pressmeddelande -

Vi stödjer kulturlivet i Lindesberg - välkommen att vara med i nätverket

Bilden: Kulturella och kreativa verksamheter enligt Tillväxtverkets definition som Nätverket Lindekultur följer.

Nätverket Lindekultur (www.lindekultur.se) är ett ideellt och informellt nätverk av och med kulturella och kreativa verksamheter till stöd för och utveckling av kulturlivet i Lindesbergs kommun. Alla som är aktiva inom någon kulturell och kreativ verksamhet i Lindesbergs kommun är välkomna att vara med i nätverket!

Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg. Det kostar inget och innebär inga förpliktelser att vara med i nätverket - men ju mer aktiv du är, desto större nytta har du av nätverket.

..............................

Bli en del av Nätverket Lindekultur

Tillsammans stärker vi kulturlivet i Lindesberg - och ju fler som ställer sig bakom detta, desto starkare blir nätverket.

Vad är Nätverket Lindekultur? Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun. Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg:

 • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
 • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
 • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

Vilka kan vara med i Nätverket Lindekultur?

Nätverket Lindekultur är till för alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun - kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer:

 • Till sektorn kulturella och kreativa verksamheter räknas Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film och foto, Konst, Kulturarv, Litteratur, Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Slöjd och hantverk, Upplevelsebaserat lärande (enligt Tillväxtverket som Nätverket Lindekultur följer).

Med kulturarenor menas offentliga, privata och ideella kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun (lokaler och verksamheter samt större återkommande evenemang etcetera).

 • Kulturarenor i Nätverket Lindekultur (oktober 2016): ● Akademibokhandeln Blombergska Bokhandeln ● BIIA Linde Redesign ● Bergslagsspelen ● Frövifors Pappersbruksmuseum ● Galleri Vilan ● Kulturskolan Garnalia ● Lakesong Music ● Lindeskolans Estetiska program ● Lindeskolans Musikteaterprojekt ● Perssons Magasin ● Stripa gruvmiljö ● Svenska kyrkan: Linde bergslags församling

Med kulturföreningar/grupper menas ideella organisationer inom kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun:

 • Kulturföreningar/grupper i Nätverket Lindekultur (oktober 2016): ● Bergslagernas Spelmansgille ● Damkören Akvileja ● Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening ● Folkton i Fokus ● Linde-Bergslags Kammarkör ● Linde Fornminnes- och Hembygsförening ● Lindesbergs Filmstudio ● Lindesbergs Fotoklubb ● Lindesbergs Konstförening ● Lindesbergs Riksteaterförening ● Manskören Harmoni ● Kapell Malén ● STF Bergslagen

Med enskilda kulturaktörer menas aktiva utövare av kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun - såväl enskilda utövare som företag (som exempelvis konstnärer, musiker, formgivare, fotografer etcetera):

 • Enskilda kulturaktörer i Nätverket Lindekultur (oktober 2016) : ● Ann Björk ● Arne Johnsson ● Basel Sara ● Bertil Westergren ● Birgit Westmar ● Christer Pilblad ● Gunilla Dovsten ● Gunnar Verngren ● Inger Griberg ● Jesper Hugosson ● Johan Wennman ● Johnny Karlsson ● Kajsa Forsberg ● Kajsa Karlsson ● Karin Smed-Gerdin ● Lars-Åke Smed ● Maria Lagerman ● Marianne Degerman ● Mats Herminge ● Mikael Tiderman ● Mona Qvist Stenbeck ● Monica Lehn ● Pernilla Eriksson ● Per Zetterlund ● Rainer Hickisch ● Rickard Samuelsson ● Rolf Karlsson ● Sven Carlsson ● Stefan Jansson ● Thomas Rydén ● Thomas Lundkvist ● Åsa Falk

Varför vara med i Nätverket Lindekultur?

 • Bidrar till att ge en samlad bild av det breda och rika kulturliv som finns i Lindesbergs kommun;
 • Bidrar till att marknadsföra Lindesberg som en kultur-kommun;
 • Ger kontakter externt genom den samlade marknadsföringen av kulturlivet;
 • Ger kontakter internt inom nätverket för samarbeten och gemensamma projektidéer;

Att vara med i Nätverket Lindekultur innebär att få tillgång till nätverkets tjänster för marknadsföring via nätverkets webbplatser, att få vara delaktig i planering och genomförande av dialogmöten och projekt för att utveckla kulturlivet i Lindesberg.

Att vara med i Nätverket Lindekultur kostar ingenting och innebär inga krav på arbetsinsatser. Det enda som förväntas är att alla som är med bidrar till att marknadsföra nätverket och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg på lämpliga sätt i sina respektive kanaler.

..............................

För mer information om Nätverket Lindekultur - ta gärna direktkontakt med någon i nätverkets kontaktgrupp: Gunilla Dovsten; Stefan Jansson; Johan Wennman; Kajsa Karlsson; Mikael Tiderman; Maria Lindstedt; Sven Carlsson.

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Presskontakt

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Sluten grupp på Facebook

Relaterade nyheter