Gå direkt till innehåll
Från brukarforkus till brukarens fokus – för ett självständigt liv

Nyhet -

Från brukarforkus till brukarens fokus – för ett självständigt liv

Inom LSS-omsorgen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) pågår ett skifte i synsätt och arbetssätt. Under ett antal år har förberedelserna pågått och nu är man i en fas där alla medarbetare utbildar sig och man förändrar det vardagliga arbetet och en nyinrättad tjänst för en arbetsterapeut är tillsatt.

Att organisera boendena har varit en nödvändig grund

- Nu har vi gått i land med det grundläggande arbetet, att organisera boendena inom LSS på ett bra sätt, så att alla nu bor på rätt plats, förklarar Frank Hartwig, chef för LSS-omsorgen i Kumla kommun. Det betyder att var och en nu bor där stödet är anpassat efter personens behov, och att man inte bor där stödet är utformat efter andra personer som har mycket större eller mindre stödbehov än jag själv. För att nå så långt som möjligt i det har vi under de senaste åren startat en större variation av LSS-boenden i Kumla kommun, till exempel Stenebrunn för personer med ett väldigt specifikt stödbehov, och Serviceenheten som är mycket mer stödinriktad är våra gruppbostäder.

Projektet Ett självständigt liv

Under tre år pågår ESL-projektet (Ett självständigt liv) och cirka 50 medarbetare inom LSS-omsorgen som stödjer projektets målgrupp har under året deltagit på fyra utbildningstillfällen inom ESL. Brukare som bor på serviceboende eller har daglig sysselsättning har blivit erbjuden att delta i studiecirkel under hösten. Utifrån restriktioner med anledning av covid-19 har det gjorts en del ändringar i studiecirklarna där brukare som dagligen träffas får arbeta i par, tillsammans med en personal som är kursledare från boendet eller daglig sysselsättning.

Stötta den personliga utvecklingen utifrån personens motivation

Lagen säger att vi ska främja självständighet och arbeta för att varje individ kan nå så långt som möjligt i sin personliga utveckling. Det ger ökad delaktighet och en ökad självkänsla. Mathias Myrvik, som är vår nya arbetsterapeut, har en nyckelroll i arbetet. Han förklarar att hans uppgift ära att möta varje brukare och göra en så kallad ADL-bedömning, som betyder att man kartlägger aktiviteter i det dagliga livet. Att se vad personen kan och vill och vad som är möjligt. Utifrån det utformas rätt stöd, med rimliga krav på individen, så att vi ger bästa tänkbara förutsättningar för att utvecklas och lyckas.

- Det viktigaste i mitt arbete är att skapa ett förtroende för mig och att jag hittar personens egen motivation. Det är han eller hon som ska vilja och som ska lyckas. Till stöd finns jag, personal och familj runt personen, säger Mathias.  

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kumla kommun

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med omkring 22 200 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. Kumla är kommunen på barnens sida. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna.