Gå direkt till innehåll
Utdelning av pedagogiska priset 2020!

Nyhet -

Utdelning av pedagogiska priset 2020!

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

Vinnare av 2020 års pris är arbetslaget på avdelning Junibacken på Norrgårdens förskola.

Arbetslag består av Ida Johansson, Jenny Ek och Daniela Kababe.

Motivering

Jenny, Ida och Daniela på Norrgårdens förskola är tre engagerade och nyfikna pedagoger som gör ett otroligt fint arbete med våra barn. Pedagogerna arbetar utifrån Örebromodellen – för en jämlik förskola för att barnen ska bli trygga individer, utveckla sin empatiska förmåga och förståelse för människors olikheter och egenvärde.

Ni visar på nytänkande och långsiktighet där normkreativitet och jämställdhet står i fokus. Effekten av ert arbete är en sammansvetsad och harmonisk barngrupp där barnens konflikter lyser med sin frånvaro.

Ni är goda förebilder som visar att ett genomtänkt värdegrundsarbete genererar trygghet hos både barn och vårdnadshavare genom glädje, kunskap och delaktighet.

På ett tydligt sätt har ni synliggjort ert arbete för vårdnadshavare där läroplansmål och barnkonventionens artiklar inkluderas på ett kreativt sätt. Ni inspirerar även andra till ett fördjupat arbete med allas lika värde, mänskliga rättigheter, likabehandling och bemötande som ger våra yngsta, viktiga medborgare de bästa förutsättningar för ett fortsatt lustfyllt lärande.

Vinnare i kategorin fritidshem och skola

Vinnare av 2020 års pris är arbetslaget Studieverkstaden på Skogstorpsskolan 7-9.

Arbetslaget består av August Forsberg, Peter Göransson, Victoria Gyllberg och Joel Skoghäll.

Motivering

En lugn studiemiljö och professionella lärare som lyckas möta sina elevers behov genom att bygga tillitsfulla relationer och skapa individuella, anpassade lösningar. Det är vad som möter eleverna på Studieverkstaden på Skogstorps högstadium.

August, Peter, Joel och Victoria på Studieverkstaden har en suverän förmåga att möta sina elever och bygga trygga relationer som gör att eleverna känner sig motiverade - vilket bidrar till en fungerande skolgång.

Arbetslaget på Studieverkstaden skapar trygghet och arbetsro som motiverar eleverna och bidrar till deras lust att lära. De håller i och visar eleverna att de tror på dem och deras förmåga - vilket höjer elevernas motivation, väcker deras nyfikenhet och stöttar dem i att hitta lusten att lära. De ser varje elev för den de är och anpassar undervisningen och skoldagarna efter varje elevs behov.

De tänker alltid utanför boxen och är flexibla för att hitta vägar att nå fram till individen.

Arbetslaget har även ett nära samarbete med elevhälsoteamet och skolnärvarocoacherna, vilket är betydelsefullt för elevernas skolframgång. De har även ett ständigt barnperspektiv och för dem är inget hinder för stort för att överbryggas.

Ämnen

Taggar

Regioner

Kumla kommun

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med omkring 21 800 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. Kumla är kommunen på barnens sida. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna.