Gå direkt till innehåll
​Fjärilslandskapet i Norra Mossby

Pressmeddelande -

​Fjärilslandskapet i Norra Mossby

Under hösten skrevs avtalet mellan Kumla kommun och Fortum Recycling and Waste på, ett samarbete som innebär att Fortum sponsrar åtgärder som kommunen genomför i fjärilslandskapet i Norra Mossby. Kommunen har nu under hösten genomfört de åtgärder som planerats för detta år kring ängsskötseln i området och anläggandet av fyra sandbäddar för solitärbin.

- Området utgör en av de viktigaste delarna i den av Länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker i Herrfallsäng/Norra Mossby, berättar Per Karlsson-Linderum, naturvårdshandläggare på Kumla kommun.

I området pågår sedan tidigare projektet med att skapa ett fjärilslandskap i de kalkrika torra alvarsliknande markerna öster om Hällabrottet. Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden samt att skydda en unik miljö och uppmuntra till ett ökat friluftsliv.

- Vi vill med projektet öka antalet fokusarter och mängden gräsmark i området. Genom en sammanlänkning av viktiga gräsmiljöer kommer en grön infrastruktur för värdefulla gräsmarker att skapas, säger Per. Friluftslivet ska främjas genom förstärkta vandringsleder genom fjärilslandskapet och genom lättillgänglig pedagogisk information om leder, fjärilar och ängsmarker, avslutar Per.

För Fortum är samarbetet viktigt

Fortum Recycling and Waste stöd till projektet att skapa ett fjärilslandskap i Kvarntorpsområdet är en viktig insats för att gynna den biologiska mångfalden och öka naturvärdena, samtidigt som det ger förutsättningar för lärande om natur och miljö.

-Som en stor aktör i närområdet och i Norden, kan vi genom vårt bidrag både göra nytta lokalt för insekts- och djurlivet och för boende i Kumla. Samtidigt som vi tar ytterligare steg mot ett hållbart samhälle där en ren miljö är grunden, kommenterar Christian Helgesson, vd för Fortum Recycling and Waste verksamhet i Sverige.


Kontakt

För mer information, kontakta naturvårdshandläggare Per Karlsson-Linderum på telefon 072-234 54 78.

Ämnen

Regioner


Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med närmare 21 900 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla kommun

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med omkring 22 200 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. Kumla är kommunen på barnens sida. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna.