Gå direkt till innehåll
Kumla kommun deltar i SKL-satsning för att höja elevernas resultat i matematik

Pressmeddelande -

Kumla kommun deltar i SKL-satsning för att höja elevernas resultat i matematik

Låga resultat i matematik är den största faktorn bakom att elever inte blir behöriga till gymnasiet. I Kumla kommun har vi under flera år arbetat för att höja resultaten i matematik men tyvärr kan vi inte se den tydliga varaktiga förbättring som vi önskar.

Vi kan nu berätta att Kumla kommun kommer att delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning ”Styrning och ledning: Matematik” med start hösten 2019.

- Det är bra och viktigt för Kumla kommun att vara en del av denna satsning. Matematikresultaten i Kumla ska höjas, så att fler elever blir behöriga till gymnasiet och grunden för detta läggs i de lägre skolåren. Förslaget om att Kumla borde ansöka kom från en lärare på Stene skola vilket banade väg för att nämnden och förvaltningen skrev under ansökan, säger nämnd för livslångt lärandes ordförande Oskar Svärd.

På initiativ av en lärare

Initiativet till vår ansökan kom från förstelärare Malin Käck, som arbetar som lärare på Stene skola.

- Jag fick, via Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), information om denna satsning som bygger på forskning och tänkte att detta skulle passa bra för oss i Kumla. Här finns en stark önskan från lärarna på lågstadiet att träffas och utveckla undervisningen genom kollegialt lärande, säger Malin Käck.

I satsningen ingår undervisningsmodeller som är testade i andra kommuner. Modellen har visat sig förbättra resultatet i matematik, minskat användandet av läroböcker och därmed gett en mer varierad undervisning.

Om satsningen ”Styrning och ledning: Matematik”

Denna satsning bedrivs av SKL och NCM med två separata infallsvinklar. SKL:s del handlar om att engagera hela styrkedjan – politiker, förvaltningsledning, rektorer, lärare – i ett utvecklingsarbete. NCM:s del handlar om att de erbjuder en forskningsbaserad modell för matematikundervisning i skolåren F-3.

Det är främst den senare delen som lockade oss att delta. Våra lärare kommer att få utbildning i att genomföra en undervisningsmodell med ett färdigt material som är utprovat i andra kommuner och som forskningen visar förbättrar resultaten.

- Vi är mycket förväntansfulla inför detta. Vi har under flera år arbetat aktivt med att förbättra våra resultat i matematik, bland annat genom mattelyftet och kommunövergripande ämnesgrupper. Denna satsning som SKL erbjuder tar ett annat grepp för att utveckla undervisningen och vi tror och hoppas att det kommer leda till ännu högre måluppfyllelse för våra elever i matematik, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Att införa modellen i tidigare skolår kan också ge inspiration till förändring av undervisningen i senare skolår. Ungefär hälften av undervisningen i F-3 kommer att följa modellen, övrig tid planerar och genomför lärarna själva som vanligt.

Mer information

För mer information, kontakta verksamhetschef Catharina Lindvall-Scharmer på telefon 019-58 80 00 eller catharina.lindvall-scharmer@kumla.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med knappt 21 700 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Presskontakt

Karin Moberg

Karin Moberg

Presskontakt kommunikatör 019-58 81 25
Jessica Larsson

Jessica Larsson

Presskontakt kommunikatör 019-58 82 05