Gå direkt till innehåll
Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.
Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.

Pressmeddelande -

Nu börjar kärnkraft bli populärt igen

Många minns kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 eller olyckan i Fukushima 2011. Trots detta är det idag fler och fler som förespråkar kärnkraft. Orsaken är att många experter, inklusive FN:s klimatpanel IPCC, nu hävdar att kärnkraft behöver byggas ut globalt för att minska den globala uppvärmningen. 

Dagens klimatdebatt handlar till stor del om att ersätta smutsig kolkraft och minska användningen av oljerelaterade produkter. Men faktum är att stora delar av den omställning som idag krävs globalt, genomfördes i Sverige redan på 70-talet. Genom omfattande investeringar i kärnkraft mellan 1972 och 1985 byggde Sverige 12 reaktorer på fyra platser längs kusten, och sedan dess har Sverige haft en klimatvänlig energimix som till mer än 98% består av fossilfri elproduktion.

- Alla känner vi till riskerna med kärnkraft och kärnkraftsavfall. Många minns olyckan i Tjernobyl, och det radioaktiva nedfallet över Sverige. Men trots riskerna är det fler och fler som förespråkar kärnkraft som en viktig komponent för att minska klimatutsläppen, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Modern kärnkraft är säkrare
En av anledningarna är att riskerna med kärnkraft håller på att omvärderas. Med nya säkrare reaktorer som i vissa fall kan drivas på gammalt kärnavfall försvinner mycket av de negativa aspekterna med kärnkraft. Speciellt om man jämför med fossila alternativ.

- I Sverige investeras det för närvarande i fristående kylsystem till reaktorerna, för att de skall klara av extremhändelser som bara inträffar en gång på en miljon år, berättar Anders.

Efter olyckan i Fukushima 2011 togs beslut om att Sveriges reaktorer skall klara av att en allvarlig yttre händelse slår mot all utrustning. Verken skall kunna kyla härden även när det inte går att använda havsvatten och reaktorerna skall fungera även om strömförsörjningen försvinner i 3 dygn.

Svårt att ersätta kolkraft enbart med sol- och vindkraft
Den andra anledningen är att tex. IEA förutspår en ökad elkonsumtion med 25% globalt, och för att klara omställningen mot lägre klimatutsläpp menar IPCC:s klimatrapport att kärnkraften behöver byggas ut globalt.

I IPCC:s senaste klimatrapport konstaterar man att utbyggnaden av sol- och vindkraft kommer kunna bidra till att beroendet av fossila kraftkällor minskar, men för att på allvar ändra energimixen krävs att kärnkraft ersätter kolkraft som "baskraftkälla". Anledningen är att solen inte alltid lyser, och att det ibland blir vindstilla. Det kommer krävas en “baskraftkälla”, som kan leverera elkraft oavsett väder eller tidpunkt på dygnet.

- I dagsläget är kärnkraft det bästa alternativet som "baskraftkälla" i länder som inte har tillgång till vattenkraft, menar Anders Kaijser.

Ämnen

Kategorier


Kundkraft bygger på den uråldriga idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Presskontakt

Kajsa Sundqvist

Kajsa Sundqvist

Presskontakt Elrådgivare
Anders Kaijser

Anders Kaijser

Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

Kundkraft Sverige

Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kundkraft
Vastra jarnvagsgatan 21
105 18 Stockholm
Sverige