Gå direkt till innehåll
Tusenlappar i ersättning vid strömavbrott

Pressmeddelande -

Tusenlappar i ersättning vid strömavbrott

Sommartid är den vanligaste orsaken till strömavbrott att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning. Skulle du bli drabbad av ett strömavbrott kan du ha rätt till ersättning. Ett strömavbrott kan även orsaka kostnader för dig som elkonsument, som att din mat förgås eller att dina elektriska apparater går sönder. Sammanlagt kan det bli flera tusenlappar som du kan ha rätt till. Nedan går Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft, igenom vilka rättigheter du har ifall du blir drabbad av ett strömavbrott.

Avbrottsersättning
Skulle strömavbrottet pågå i mer än 12 timmar i följd, har du som konsument normalt rätt till avbrottsersättning. Efter de första 12 timmar har du rätt till ersättningen med minst 1 000 kr eller 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden. Därefter ökar ersättningen i trappsteg om 25 % och minst 1 000 kr för varje påbörjad 24 timmars period.

 • Har du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar blir din ersättning 37,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2000 kr.
 • Är avbrottet längre än 48 timmar men mindre än 72 timmar har du rätt till ersättning med 62,5 % men minst 3000 kr, och så vidare.

Som mest kan du få ersättningen med 300% av din beräknade årliga nätkostnad.När strömmen har kommit tillbaka och fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck, så räknas strömavbrottet som upphört. Men för att ha rätt till ersättning överhuvudtaget måste elen initialt varit borta helt i minst 12 timmar i sträck.

Hur söker jag ersättning?
För att få ersättningen behöver du allt som oftast inte göra någonting alls. Bor du bor väldigt ensligt rekommenderar jag ändå att du kontaktar nätföretaget för att försäkra dig om att de vet om att du har drabbats av ett strömavbrott. Elnätsföretaget i sin tur ska betala ut din ersättning så snabbt som möjligt, men senast inom sex månader från det att strömavbrottet drabbade dig. Du kan också få ersättning genom att summan dras av från elnätsavgiften på dina kommande elnätsfakturor.

Skadestånd
Har strömavbrottet orsakat skada eller inneburit kostnader för dig kan du ha rätt till skadestånd för det från elnätsföretaget. Avbrottet behöver inte ha pågått under ett särskilt antal timmar däremot är det viktigt att du kan visa underlag för de kostnader som du haft på grund av strömavbrottet.

Hur söker jag skadestånd?
För att kunna få ersättning måste du kunna visa vilka skador du haft, vilka kostnaderna det inneburit för dig och att skadorna beror på strömavbrottet. Du kan även kräva ersättning för utgifter för att åka till en reparatör och inkomstbortfall om du haft sådana till följd av strömavbrottet.

 • Börja med att kontakta elnätsbolaget och berätta vad som hänt.
 • Spara kvitton och fotografera allt som förstörts.
 • Har en elektrisk apparat gått sönder, kan det också vara en god idé att spara den under tiden tills du får besked om ersättning.
 • Fråga elnätbolaget om instruktioner, ibland vill de du kontaktar en reparatör för besiktning medan vid andra skador går det att konstatera direkt att strömavbrottet var orsaken till skadan på din maskin eller apparat.
 • Skulle reparationerna vara så brådskande, tex för att undvika att ytterligare skador eller kostnader uppstår, ska du alltid be om en reparatörsrapport så att skadorna blir dokumenterade.
 • Om du och elnätsbolaget inte kommer överens i ditt ärende kan du få gratis och oberoende hjälp av Energimarknadsbyrån.

Hur länge efter skadan kan jag söka om skadestånd?
Du ha två år på dig att kräva skadestånd från elnätsföretaget från det att skadan inträffade, för att inte förlora din rätt till ersättning för skada orsakad av el eller skada till följd av avbrott.

Skulle skadan bero på säkerhetsbrist, till exempel avvikelse i spänning, avvikelse i frekvens och uppkomsten av transienter i samband med att elanläggningen återinkopplas efter ett strömavbrott har du tre år på dig att begära skadestånd, från det att du fick eller borde ha fått kännedom om att du har möjlighet att söka skadestånd. Därför kan även du som drabbats för flera år sedan forfarande ha rätt till skadestånd. Senast inom tio år från det att elnätsföretaget levererade elen kan du kräva skadestånd för skador som uppstått.

Hemförsäkringen
I vissa hem- eller villahemförsäkringar ingår skydd för skador på grund av strömavbrott eller elfel. Lättast är det att läsa avtalsvillkoren eller kontakta ditt försäkringsbolag direkt. Även om ett sådant skydd skulle ingå i din försäkring, finns det ingen skyldighet för dig att vända dig till ditt försäkringsbolag i första hand. Vissa väljer ändå detta alternativ eftersom det kan innebära kortare handläggningstider. Skulle du få avdrag för självrisk har du rätt till ersättning för denna av elnätsbolaget.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.-

 • Slipp förhandla
 • Nytt elavtal varje år
 • Inga fasta avgifter
 • Bara grön el

För mer information: www.kundkraft.se

Kontakter

Kajsa Sundqvist

Kajsa Sundqvist

Presskontakt Elrådgivare
Anders Kaijser

Anders Kaijser

Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

Kundkraft Sverige

Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kundkraft
Vastra jarnvagsgatan 21
105 18 Stockholm
Sverige