Gå direkt till innehåll
Vindkraftsindustrin sårbar efter prisraset

Pressmeddelande -

Vindkraftsindustrin sårbar efter prisraset

Elpriset har den senaste tiden varit nere på rekordlåga nivåer och det lägsta elpriset på 20 år noterades i mitten på februari i samband med stormen Ciara. Under den närmaste tiden spås priserna fortsätta sjunka vilket gynnar konsumenterna, men gör vindkraftsindustrin sårbar då både elpriset och elcertifikaten rasar.

Lägsta elpriset på 20 år
Spotpriset i februari landade på 20,39 öre /kWh i elområde 3 vilket är ovanligt lågt för årstiden. Detta kan jämföras med fjolårets 48,47 öre /kWh för samma period. Anledningen till de låga elpriserna är den milda vintern som det tidigare rapporterats om, men under februari bidrog även stormen Ciara till att elpriset pressades ytterligare och det lägsta elpriset på 20 år noterades till -0,2 öre /kWh i samband med detta.

- En avgörande faktor till att priserna ligger väldigt lågt är den stora utbyggnaden av vindkraft under 2019. Utan denna expansion är det svårt att se att prisutvecklingen varit densamma, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

Vindkraftsindustrin sårbar
De låga elpriserna gynnar konsumenterna och många har märkt av att elräkningen blivit betydligt billigare den senaste månaden. Den rådande situationen på elmarknaden gör dock vindkraftsindustrin väldigt sårbar.

- Vindkraftsproducenter får ett certifikat för varje megawattimme förnyelsebar el de producerar, men med fler producenter och mycket vind har också priset för elcertifikat gått ner, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft.

Detta gör att många vindkraftsproducenter nu drabbas av ekonomiska förluster eftersom att både priset på el och elcertifikat rasat.

Vindkraftens framtid
Vindkraften är en avgörande faktor till att elpriset hålls nere när mer kärnkraft tas ur systemet. Det kommer också vara en förutsättning att vindkraften fortsätter leverera för att vi ska nå de klimatmål som finns uppsatta. I takt med att expansionen skett behöver också certifikatsystemet ses över för att vindkraftsinvesterare ska överleva.

- Det elcertifikatsystem som gäller nu behöver utvecklas utifrån den marknad som råder idag. Förhoppningsvis kan politikerna enas om ett nytt system för att vindkraften ska fortsätta utvecklas och vara en större del av vårt energisystem, avslutar Anders. 

Ämnen

Regioner


Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.-

  • Slipp förhandla
  • Nytt elavtal varje år
  • Inga fasta avgifter
  • Bara grön el

För mer information: www.kundkraft.se

Presskontakt

Kajsa Sundqvist

Kajsa Sundqvist

Presskontakt Elrådgivare
Anders Kaijser

Anders Kaijser

Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

Kundkraft Sverige

Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kundkraft
Vastra jarnvagsgatan 21
105 18 Stockholm
Sverige