Pressmeddelande -

Bredbandsföreningen i Marstrand har stora problem – Kungälvs kommun deltar i försöken att hitta en lösning

BIM, Bredband i Marstrand, är en av de 29 föreningar som bildats under paraplyorganisationen BIK, Bredband i Kungälv. BIK och Kungälv Energi AB upphandlades av kommunen för att sköta utbyggnaden av bredband på glesbygden. Det framkom vid BIM:s årsstämma den 19 april att föreningen har stora organisatoriska, ekonomiska och tekniska problem. De 30 000 kronor som varje fastighetsägarna satsat kommer inte att räcka och de installationer som gjorts på Marstrandsön har stora kvalitetsbrister. – Ansvaret för den uppkomna situationen vilar på BIM:s styrelse. Förhoppningsvis finns tillräckligt med engagemang kvar i Marstrand för att rädda föreningen, säger Miguel Odhner. Kommunens roll är inte att operativt arbeta med föreningarna, de är egna juridiska personer. Med undantag av Marstrandsföreningen går utbyggnaden av bredband i huvudsak bra. Marstrand har som stad naturligtvis andra förutsättningar än landsbygden, vilket medfört att medlemmarna där medvetet valt att satsa 30 000 kronor var, vilket är högre än någon annan förening. Det finns just nu 2550 medlemmar i hela kommunen varav 1386 är aktiverade. I grunden är nätutbyggnaden en bra lösning för att kunna erbjuda funktioner som Internet, IP-telefoni och digital-TV i ett öppet nät även på glesbygden. – Idag är Kungälv unika i Sverige genom att vi skapat förutsättningar för människor i glesbygden att själva kunna bidra i arbetet och finansieringen av ett öppet nät, det skall vi vara rädda om. Därför har kommunledningen, KEAB och BIK haft möten med BIM i syfte att få en gemensam bild av problem och hitta en framkomlig väg. Nästa möte är planerat till 20 juni, säger Miguel Odhner. Hela bredbandssatsningen fördelas på: 45 mkr i medlemsinsatser, 10,5 mkr statligt bidrag, 1,5 mkr kommunalt bidrag. Kungälvs Energi AB finansierar den största delen av stamnätet. Noel Cornér Informationschef 0303-23 96 77 För ytterligare information Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordf, 0303-23 91 11 (politiska kommentarer) Lars-Olof Lindblad, IT-strateg, 0303-23 92 79

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53