Pressmeddelande -

Ett stort steg närmare första spadtag på Kongahälla

Nu är detaljplanerna för Kongahälla västra och södra antagna. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt möte den 7 juli.

– Det känns jättebra. Om processen flyter på kan vi sätta spaden i marken under senhösten, sägerOve Wiktorsson(C), ordförande i samhällsbyggandsutskottet.

Planerna antogs redan förra året, överklagades och Länsstyrelsen upphävde detaljplanerna av formella skäl. Efter bearbetning och ny utställning är nu alltså detaljplanerna för Kongahälla södra och västra antagna igen. Utställningen av detaljplanen för Kongahälla östra pågår fram till den 31 augusti.

Kungälvs kommun med samarbetspartners i Kongahällaprojektet, står redo att sätta fart så fort planerna vinner laga kraft. På Kongahälla planeras för cirka 900 bostäder, verksamheter och handel. Följ utvecklingen på Kongahällawebben, www.kongahalla.se.

 

Med vänliga hälsningar                       

Åsa Thulin   

Informatör

0303-23 96 76                                         

 

Politiska kommentarer

Ove Wiktorsson(C)

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet

0708-22 83 46

 

Kommentarer                                        

Henrik Haglund                                       

Mark- och exploateringschef                    

070-300 09 21                                         

 

Karoline Rosgardt

Planchef

0303-23 98 01

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Kungälv

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53