Pressmeddelande -

Kungälv får knappt fyra miljoner i bidrag till cykelbana

Kungälvs Kommun får 3 850 000 kr av Trafikverket och Västra Götalandsregionen, för byggnation av gång/cykelbana Hålta, etapp 2. Bidraget utgör hälften av den beräknade kostnaden.

Byggnationen beräknas starta 2012 och är en direkt fortsättning från Hålta skola till Vävrakrysset.
- Nu får vi möjligheten att bygga ännu mer cykelbana, säger Ove Wiktorsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Detta är ju pengar utöver de årliga tio miljoner kommunen avsätter.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

Ytterligare information                         Politiska kommentarer:

Joakim Karlsson                                       Ove Wiktorsson (C)

Projektledare, Mark & exploatering          Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet

0303-23 96 50                                          070-822 83 46

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Kungälv

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53