Pressmeddelande -

Kungälvs kommun bjuder in till nationell konferens om tillämpning av demokrati och kunskapskriterier

Nu har Skolverket tagit ställning för Ytterbyskolan. Undervisningsrådet Tomas Erlandsson har i en skrivelse till Ytterbyskolan rektor Ann-Charlotte Brandberg meddelat, att Skolverket inget har att erinra om Ytterbyskolans tillämpning av reglerna för bedömning och betygssättning. Frågan gäller att eleven skall kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt för att kunna få betyg i samhällskunskap. – Vi välkomnar Skolverkets beslut och gratulerar Ytterbyskolans lärare och rektor, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsen ordförande. Deras arbete har gett utdelning och kommer nu att förändra tillämpningen av kriterierna för betygssättning på nationell nivå. Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande tar nu initiativ till att anordna en nationell konferens på Mimers Hus till hösten i Kungälv för att frågan skall kunna debatteras. Inbjudningar kommer att gå ut till forskare, lärare, Skolverket, politiker, media och inte minst föräldrar och elever. – Vad innebär det i praktiken att kunna ”tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”? Hur går vi nu vidare och förtydligar skolans uppdrag gällande demokratifostran? Vilket utrymme lämnar de nationella kursplanerna? Det är viktigt att demokratibegreppet diskuteras i samband med kunskapskraven i ämnet samhällskunskap, säger Miguel. Noel Cornér, informationschef, telefon 0303-23 96 77 För politiska kommentarer: Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordf telefon 0303-239111

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53