Pressmeddelande -

Kungälvs kommun säljer vatten till Stenungsund, Tjörn och Orust

Vattenförsörjningssituationen i regionen och diskussioner om ökad samverkan mellan kommunerna har under en längre tid förekommit, såväl på kommunal som på regional nivå. Stenungsund har nått sitt produktionstak medan Kungälv har möjligheten att öka sin produktion.

– I Kungälv står vi inför stora investeringar när det gäller VA i kustzon, säger Ove Wiktorsson (C), ordförande. Säljer vi vatten till grannkommunerna innebär det att vi får lägre driftskostnader. Vi måste ju ändå bygga ut kapaciteten.

 

Traditionellt har varje kommun hanterat sina egna VA frågor och sökt lösningar inom den egna kommungränsen. Med ökande befolkningsutveckling och tillväxt försämras möjligheten att lösa vattenförsörjningen lokalt.

– Det är bara 4,5 km mellan anslutningspunkterna i Jörlanda och Kode, säger Kaj Levin, VA-chef i Kungälv. Skall vi ändå öka både produktions- och leveranskapaciteten är det naturligt att fortsätta den korta sträckan och koppla ihop kommunernas vattensystem.

Stenungsunds kommun kommer nu att skicka en förfrågan till kommunerna, Kungälv, Uddevalla, Orust och Tjörn, om intresse att fortsätta arbetet med en regional VA-försörjning samt att ge ansvariga tjänstemän i respektive kommun i uppdrag att presentera ett förslag där tekniska, juridiska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på ett sådant samarbete klargörs.

Bildtext. Fr.v: Ove Wiktorsson (C), ordf i samhällsbyggnadsutskottet i Kungälv, Kaj Levi, VA-chef i Kungälv och Arne Olsson (C), ordf i samhällsbyggnadsutskottet i Stenungsund, vid vattenledningen i Jörlanda som skall anslutas till Kode, 4,5 km bort.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

Ytterligare information                                      Politiska kommentarer

Kaj Levin                                                              Ove Wiktorsson (C)

VA-chef                                                                ordf. samhällsbyggnadsutskottet

0303-23 98 78                                                      0708-22 83 46

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Kungälv

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53