Pressmeddelande -

Ny rapport från kommunforskning i Västsverige: Toppbetyg till Kungälvs kommun i ny undersökning

Sven Siverbo och Björn Brorström från KFI, Kommunforskning i västsverige, upprepade 2005 sin undersökning från 1998 om fem framgångsrika kommuner. Nu har slutrapporten kommit och det är glädjande läsning för Kungälvs kommun. På flera viktiga punkter får kommunen toppbetyg. Kommunerna som ingår i undersökningen är förutom Kungälv: Ale, Lerum, Lidköping och Mark. Upplägget har varit ambitiöst. Forskargruppen har gjort observationer, skickat ut en enkät, genomfört dokumentstudier och gjort djupintervjuer med nyckelpersoner. En central egenskap för framgångsrika kommuner är förmågan att kunna finna nya lösningar när omvärlden förändras. De egenskaper man tittar på är nyfikenhet, öppenhet och högt i tak. Kungälvs kommun ligger i topp i alla tre kategorier. Kungälv anses alltså ligga högst när det gäller att ifrågasätta befintlig organisation och styrning samt pröva nya lösningar. Kungälv har även störst benägenhet att ta till sig nya idéer och våga utsätta sig för granskning utifrån. Slutligen tycks Kungälv även ha högst till tak. Både politiker och tjänstemän säger vad de verkligen tycker till varandra. I Kungälv, konstaterar forskarna, har det verkligen skett flera stora yttre förändringar sedan undersökningen från 1998. Mimers Hus, Strandvägen, Strandpromenaden, nya bostäder och en storföretagsetablering. Kommunens arbetsformer har också väsentligt förändrats. Kommunstyrelsen har introducerat ett nytt politiskt arbetssätt genom att avskaffa sitt arbetsutskott och istället träffas hela kommunstyrelsen varannan vecka. Varannan gång för att diskutera och varannan gång för att fatta beslut. På tjänstemannasidan har en kommunchef anställts med en grupp strateger med uppgift att stödja kommunstyrelsen med omvärldsanalyser. Många intervjuade har pekat på att det blivit ett bättre klimat i kommunen. Mindre ”tjafs” och mer samarbete. Men undersökningen visar även på att en del återstår att göra. Kommunens lokaler borde utnyttjas effektivare. Och inte minst är försiktighetsprincipen och planeringstraditionen fortfarande ganska stark, det vill säga att man vill gärna låta andra pröva nya modeller och göra misstagen först. Först när alla problem är lösta vågar man sig på en förändring. Noel Cornér Informationschef För frågor och kommentarer Miguel Odhner, Kommunalråd (s), 0303-239111 Sven Siverbo, Programchef KFI, 031 - 773 59 07 Barbro Östberg, Kvalitetsstrateg, 0303-239566

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Kerstin Guth

Presskontakt kommunikatör Kungälvs Kommun 0303-23 90 53