Pressmeddelande -

Högtidsdag 2008-11-12 med tal av försvarsministern

Kungl. Krigsvetenskapsakademien celebrerar sin 212.högtidsdag onsdagen den 12 november kl 1700 i Stora Börssalen, Börshuset i närvaro av Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Sten Tolgfors.
Under denna högtid kommer bl.a. försvarsminister Sten Tolgfors tala under rubriken "Det framtida försvaret"

Belöningar ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar kommer att utdelas till:
-
Löjtnant Roger Edfors för hans arbete med att utveckla ett "Mine Warfare Geographical Information System".
-
Tjänsteförrättande chefen för FMV Tekniska underrättelsetjänst Ulf Hugo för hans långsiktiga arbete inom den tekniska underrättelsetjänsten.
-
Projektledare Annika Hilding-Norberg för hennes betydelse att som projektledare vid Folke Bernadotte-akademien vara den verkligt drivande kraften bakom "Challengesprojektet" och dess efterföljare "International Forum for the Challenges of Peace Operations".
Kungl. Krigsvetenskapsakademien kommer att belöna:
-
Ledamoten Olof Santesson har föreslagits till belöning för hans stora personliga engagemang i försvarsfrågor som synliggjorts i ett stort antal artiklar.
-
Den finländske författaren och akademiledamoten Stefan Fors har föreslagit till belöning för hans stora insatser som manusförfattare i filmprojekten "Framom främsta linjen" och "Tali-Ihantala" jämte författandet av boken "Tali-Ihantala".
-
Sjöledaren Madeleine Lövgren har föreslagits till belöning för sin rådiga insats den 16 december 2007 då hon uppmärksammade att ett litauiskt styckegods-fartyg med 12 knops fart stävade mot en allt grundare och mer svårnavigerad skärgård utan några kursändringar.

För ytterligare information om Akademiens högtidsdag hänvisas till:
Överste 1. Kim Åkerman, 070 - 643 86 55 eller
Överste Claes Sundin, 070 - 723 20 69

Ämnen

  • Politik