Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Nu har vi påbörjat arbetet att ta fram en ny flaggstång i trä till Stensiögården. Arbetet började egentligen redan förra året då vi började ha ögonen med oss i skogen och leta efter en rak tätvuxen gran med fin kvistkvalitet. Detta hittade vi i ett bestånd med merparten tall, några undertryckta granar och på en mark med mager bonitet. Finkvistighet är ett måste för att stången ska klara storm. Kvistarnas diameter ska vara liten så det finns utrymmer för mer virkesfibrer att växa runt en levande kvist samt valla över en torrkvist längre ner på stammen. Svagaste punkten på en trästång (gäller även båtmast) är kvistvarvarvet där man inte vill ha fler än fyra kvistar per varv och inga onormala kvistar (sprötkvistar) som kan uppkomma vid toppbrott/viltbete i ungdomen.

Ett viktigt moment är att vinteravverka granen då kvaliteten blir stabilare med invintrad ved utan onödiga mängder fukt att torka bort. Vedcellerna blir då stabilare i sin form. Ett flaggstångsämne ska också vara rakt, räcka till på längden och ha lagom avsmalning/meter. Vi behövde en stång på 14 meter för att matcha höjden på Stensiögården. Stången ska nå 3 meter över nock så vår svenska stolthet kan ses från alla håll.

När flaggstångsämnet hade fällts barkade vi den varannan meter, både ytterbark och kambiet skulle bort. Detta för att få granen att torka sakta och kontrollerat och om möjligt undvika radiell sprickbildning då vedcellen torkar mer på bredden än på längden. Barken som blir kvar kommer att släppa under torkprocessen och det är nu viktigt att granstammen läggs upp med stöd så den ligger i våg och plant för att inte krök ska uppstå under torkning. Vi kommer även att lägga på ett tak för att skydda mot allt för stark solbestrålning som kan orsaka sprickbildning. 

Under sommaren 2024 kommer stången att bearbetas för att passa i sitt fäste. En knopp av ek ska svarvas till samt spår för lina ska göras. Stången ska resas tidigast till hösten. Om stången ska vara trären eller målad i vit linoljefärg råder ännu delade meningar kring. Förr var det vanligare med omålade flaggstänger men vid tiden vi ska spegla i Stensjö by, sekelskiftet 1900, hade en del börjat måla stängerna vita, men det var lite finare, lite mer skrytsamt.

Nu har vi påbörjat arbetet att ta fram en ny flaggstång i trä till Stensiögården. Arbetet började egentligen redan förra året då vi började ha ögonen med oss i skogen och leta efter en rak tätvuxen gran med fin kvistkvalitet. Detta hittade vi i ett bestånd med merparten tall, några undertryckta granar och på en mark med mager bonitet. Finkvistighet är ett måste för att stången ska klara storm. Kvistarnas diameter ska vara liten så det finns utrymmer för mer virkesfibrer att växa runt en levande kvist samt valla över en torrkvist längre ner på stammen. Svagaste punkten på en trästång (gäller även båtmast) är kvistvarvarvet där man inte vill ha fler än fyra kvistar per varv och inga onormala kvistar (sprötkvistar) som kan uppkomma vid toppbrott/viltbete i ungdomen. Ett viktigt moment är att vinteravverka granen då kvaliteten blir stabilare med invintrad ved utan onödiga mängder fukt att torka bort. Vedcellerna blir då stabilare i sin form. Ett flaggstångsämne ska också vara rakt, räcka till på längden och ha lagom avsmalning/meter. Vi behövde en stång på 14 meter för att matcha höjden på Stensiögården. Stången ska nå 3 meter över nock så vår svenska stolthet kan ses från alla håll. När flaggstångsämnet hade fällts barkade vi den varannan meter, både ytterbark och kambiet skulle bort. Detta för att få granen att torka sakta och kontrollerat och om möjligt undvika radiell sprickbildning då vedcellen torkar mer på bredden än på längden. Barken som blir kvar kommer att släppa under torkprocessen och det är nu viktigt att granstammen läggs upp med stöd så den ligger i våg och plant för att inte krök ska uppstå under torkning. Vi kommer även att lägga på ett tak för att skydda mot allt för stark solbestrålning som kan orsaka sprickbildning. Under sommaren 2024 kommer stången att bearbetas för att passa i sitt fäste. En knopp av ek ska svarvas till samt spår för lina ska göras. Stången ska resas tidigast till hösten. Om stången ska vara trären eller målad i vit linoljefärg råder ännu delade meningar kring. Förr var det vanligare med omålade flaggstänger men vid tiden vi ska spegla i Stensjö by, sekelskiftet 1900, hade en del börjat måla stängerna vita, men det var lite finare, lite mer skrytsamt.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige