Pressmeddelande -

En hållbar Opera

Kungliga Operans hållbarhetsredovisning 2009

Kungliga Operans hållbarhetsredovisning kompletterar den tryckta årsredovisningen och är för 2009 en väsentligt utökad version jämfört med 2008. Den aktuella hållbarhetsredovisningen, som antagits av operastyrelsen, finns att tillgå som webb-pdf.
För verksamhetsåret 2009 redovisar Kungliga Operan på C+-nivå enligt GRI:s ramverk för hållbarhetsredovisning.

Här presenteras hur Kungliga Operan tar ansvar för sin påverkan på omgivningen avseende ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar. Läs om mätbara indikatorer för ekonomiskt resultat, arbetsförhållanden och arbetsvillkor, energiförbrukning etc:
http://www.operan.se/Om-Operan/Arsredovisningar
Några exempel på nyckeltal som nämns i redovisningen:
Personal: 540 (54% män, 46% kvinnor)
Intäkter: 487,2 mkr (varav bidrag från staten: 411,3 mkr)
Rörelsekostnader, löner mm: 481,9 mkr
Summa behållet ekonomiskt värde: 5,3 mkr
Subvention per biljett: 1.847 kr
Bensinförbrukning: 15.944 liter (bussar/lastbilar för bl a transporter av dekor/rekvisita mellan dekorvärkstäderna och operahuset)
CO2-e (koldioxidutsläpp): 111 ton (bensin- och dieseldrivna fordon samt eldningsolja)

Kontaktuppgifter:
Camilla Högström, ansvarig för sammanställning av hållbarhetsredovisning, 08-791 43 18
Maria Bratt, Vice VD, CSR-ansvarig, 08-791 43 10

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Torbjörn Eriksson

Presskontakt Press- och informationschef 08-791 43 30