Pressmeddelande -

Kungliga Operans årsstämmaKungliga Operan har idag hållit sin årsstämma. Här är några nyckeltal:

 

  • 221 föreställningar på stora scenen (206 st 2008)
  • 7 premiärer (inklusive balettgala)
  • Totalt har 241 966 besökare tagit del av Operans föreställningar och övriga aktiviteter (240 896 st 2008)
  • 2 digitala sändningar

 

Operan visar ett positivt resultat före avskrivningar på 5,3 mkr (-4,0 mkr 2008). En nedskrivning har gjorts avseende aktiverade kostnader för projektering av ett nytt undermaskineri uppgående till 11,2 mkr. Resultatet för 2009 efter finansiella poster och skatt blev ett underskott på -11,4 mkr (-7,5 mkr 2008). Detta medför ett eget kapital om 3,0 mkr (14,4 mkr 2008) eller 4% (17% 2008) i soliditet.

 

http://www.operan.se/pdf/resultatredovisning2009.pdf


Årsredovisning 2009 (trycksak) kan beställas via press- och informationschefen (se nedan)

 

 

 

Med vänlig hälsning
Torbjörn Eriksson
Press- och informationschef

Kungliga Operan
Box 160 94, 103 22 Stockholm
Telefon: 08-791 43 30
Mobiltelefon: 070-634 43 53
Besöksadress: Jakobs Torg 4
e-post: torbjorn.Eriksson@operan.se

www.operan.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Torbjörn Eriksson

Presskontakt Press- och informationschef 08-791 43 30