Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FÖRHANDSVISNING: Kungl. Konsthögskolans vårutställningar 2016

Kungl. Konsthögskolan presenterar stolt 2016 års vårutställningar. Sju utställningar öppnar nästa vecka, torsdag den 26 maj. Välkommen på exklusiv förhandsvisning.

I år visar masterstudenterna sin slututställning Collect Yourself på Sergelgatan 8-10, gågatan mellan Konserthuset och Kulturhuset, i centrala Stockholm.

Kandidatstudenternas utställning Kungl. Kandidatutställningen visas på Mindepartementet Art and Photography samt i Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, båda på Skeppsholmen.

Samma dag öppnar också utställningarna av Kungl. Konsthögskolans tre post-masterkurser i arkitektur: Alpha–Beta, Mälsåker Revisited och Population 14. Alla visas på Galleri Mejan, Skeppsholmen.

Utbytes- och projektstudenterna, professorer och studenterna i fri konst åk 1, 2 och 4, visar sina verk i utställningen / See you soon, på Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen.

Kursen Photographic Artist’s Book:Capture and Disseminate 2016 visar sin utställning på Sergelgatan 8–10.

Redan nu, mellan den 13 och den 21 maj visas utställningen Footering Notes, av Mejan Residents 2016, på Galleri Mejan, Skeppsholmen.

Exklusiv förhandsvisning
Torsdag 26 maj, 09.30-12.30
Välkommen!

09.30 Frukost
Plats: Sergelgatan 8-10, masterutställningen Collect Yourself.

10.00 Välkomsttal av Kungl. Konsthögskolans rektor Marta Kuzma.

10.40 Transport till övriga utställningar på Skeppsholmen erbjuds. För garanterad sittplats: OSA till maria.almstrom@kkh.se senast tisdag 24 maj.

11.00 Introduktion till samtliga utställningar på Skeppsholmen
Plats: Mindepartementet, Slupskjulsvägen 26, Kungl. Kandidatutställningen.

11.40 Performance av kandidatstudent Adèle Essle Zeiss
Plats: Muralen, Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad.

12.30 Förhandsvisningen avslutas.

16.00 Vernissage och officiell öppning av Kungl. Konsthögskolans vårutställningar 2016.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Collect Yourself

Masterstudenternas slututställning, program och publikation 2016
26 Maj–12 Juni
Sergelgatan 8-10, Stockholm

Collect Yourself är en självorganiserad utställning och ett program av Kungl. Konsthögskolans 22 masterstudenter. Studenterna har valt att inta ett av Stockholms mest centrala och kommersiellt livliga områden. Utställningslokalen ligger i en före detta butik på gågatan mellan Konserthuset och Kulturhuset. Parallellt med utställningen arrangeras ett öppet program med föreläsningar, föreställningar, performance, diskussioner och workshops.

Collect Yourself är solidaritet. Det är klister, självständighet, en enhet. Collect Yourself är en opera med unga konstnärer. Verklighet och gemensam kreativitet. En förlängning, ett kalejdoskop av utspridda identiteter. Det är ett kall, ett upprop. Det är ett förslag. Vi samlar oss själva.

Hur kan övergången till en ny början adresseras kollektivt? Collect Yourself speglar den spännvidd av metoder och discipliner som utmärker konsten idag. Genom installation, skulptur, måleri, performance, video, fotografi, läsningar, samtal och workshops undersöker masterstudenterna olika sätt att engagera sin omgivning. Flera studenter har arbetat med den specifika utställningsplatsen i åtanke. Där ansluter stora fönster det offentliga rummet till en mötesplats och ett “välkommen in”. På entréplan finns ett litet bibliotek som på olika sätt introducerar utställningen. Rulltrappan ner leder inte till en plats för undandragande, utan snarare en plats som öppet brottas med utställningskonventioner. Från vita kuber till butiksytor och provrum, från det förment neutrala till det kraftigt suggestiva.

Utställande konstnärer: Malou da Cunha Bang, Mattias Eliasson, Juanma González, Marcus Harrling, Jacob Holmberg, Ingrid Jansson, Marcus Jonsson, Marja Knape, Tomas Kominis Endresen, Emma LaMorte, Leonela Lilja, Liva Isakson Lundin, Tor-Finn Malum Fitje, Niki Lindroth von Bahr, Lucia Pagano, Anna-Karin Rasmusson, Jonas Roos, Linnea Rygaard, Karin Sahlin, Adam Shiu-Yang Shaw, Jonathan Terry, Greta Weibull

Publikation: Masterstudenternas kollektiva arbete med utställningen har inspirerat vidare till publikationen Collect Ourselves – en autonom, kollektivt producerad konstbok – som tittar närmare på olika föreställningar om ”rummet”. Via samtal mellan studenterna, och mellan studenter och Kungl. Konsthögskolans rektor, inleds ett intimt utforskande av rummets psykologiska konnotationer.
Redaktion: masterstudenterna. Design: Carolina Dahl, Minna Sakaria, Moa Schulman och Sepidar Hosseini. Texter: masterstudenterna och Kungl. Konsthögskolans rektor Marta Kuzma.

Program: Parallellt med utställningen arrangeras i år, för första gången, ett öppet program med föreläsningar, föreställningar, performance, diskussioner, guidade visningar och workshops. Programmet är producerat av masterstudenterna och pågår under hela utställningsperioden. Se schemat här: http://www.kkh.se/2016

Handledande professorer: Donatella Bernardi and Eberhard Höll

Producent: Petra Hultman

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Kungl. Kandidatutställningen

Kandidatstudenternas examensutställning och publikation 2016
26 Maj–12 Juni
Mindepartementet Art & Photography samt Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen, Stockholm

Kungl. Kandidatutställningen kan beskrivas som ett arbete med rumsligheter och tingens materialitet. Konstkritiker Lars-Erik Hjertström Lappalainen beskriver verken som en rymd som öppnar sig mellan form och funktion, abstraktion och igenkänning, representation och material. Att det handlar om att fly den plats, den nivå, där det råder konsensus om verkligheten. Gräva ut ”grottor” i det sociala rummet och skapa plats för ett annat perspektiv.

Arton studenter presenterar sina respektive examensarbeten i utställningen, i tekniker som skulptur, installation, video, maskiner, måleri och performance.

Utställande konstnärer: Catalina Aguilera, Jonas Bentzer, Camilla Carlsen, Anna Engver, Fredrik Eriksson, Ida Idaida, Adèle Essle Zeiss, Alexander Hult, David Klasson, Lap-See Lam, Jin Mustafa, Karolina Oxelväg, Hilde Retzlaff, Samuel Richter, Emma Sangberg, Victoria Verseau, Axel Versteegh, Filippa Wikner

Publikation: Den åtföljande publikationen är skriven av Lars-Erik Hjertström Lappalainen, konstkritiker och filosof. Han har fört dialog med studenterna och analyserat deras verk som ingår i utställningen. Redaktion: kandidatstudenterna. Design: Carolina Dahl, Minna Sakaria, Moa Schulman och Sepidar Hosseini.

Handledare: Åsa Andersson Broms, lektor, och Olav Westphalen, professor.

____________________________________________________________

För information om vernissage, utställningar och program se: http://www.kkh.se/2016 eller kontakta Maria Almström, pressansvarig, 070-2391593 

Ämnen

Kategorier


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Presskontakt

Joakim Carlson

Joakim Carlson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +4676 850 12 31
Camilla Berggren Lundell

Camilla Berggren Lundell

Presskontakt Redaktör +46735836844

Välkommen till Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art!

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och postmaster nivå i Fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom Arkitektur. Konsthögskolan har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
103 26 Stockholm
Sweden