Gå direkt till innehåll
Mindepartementet. Foto: Patrick Miller
Mindepartementet. Foto: Patrick Miller

Pressmeddelande -

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya plattform: Mindepartementet

Den 10 september bjuder Kungl. Konsthögskolan in till invigning av Mindepartementet, skolans nya plats på Skeppsholmen för undervisning och forskning i rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Kvällen firas med en festival fylld med performance, film och installationer.

De senaste två åren har Kungl. Konsthögskolan drivit ett omfattande utvecklingsarbete. Nyckelord i den nya visionen är konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, tillsammans med en ny organisation som ger studenter och medarbetare mer inflytande. I led med detta, har nya utbildningar startats i bland annat offentlig konst och ljudkonst och nya tjänster inrättats till exempel en professur i performance, samt att högprofilerade internationella konstnärer har knutits till skolan som gästlärare.

Ett viktigt steg i skolans utveckling är att man nu slår upp portarna till Mindepartementet, skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, öppnar för nya pedagogiska metoder: avsikten är att skolans verkstadsnära utbildning ska samverkar med mer teoretiska förhållningssätt.

”När jag initierade den här platsen, så var möjligheten att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle kunna arbeta sida vid sida en viktig utgångspunkt. Många av våra forskare och studenter rör sig över ett brett konstnärligt fält och arbetar med rörlig bild såväl som performance och ljud. Därför vill vi samla dem på en plats där de kan mötas”, säger Sara Arrhenius.

Invigningen 10 september tar formen av en festival och slår upp portarna kl 17:00. Fram till midnatt levereras ett brett program som sträcker sig från det som äts till det som hörs, syns och känns.

“Vi vill att kvällen ska reflektera den kreativitet och intressanta konstnärliga samtal och artikuleringar som pågår just nu på skolan bland studenter och lärare. Invigningen kommer ha karaktär av en festival där vi samtidigt visar upp våra nya undervisningslokaler. ” säger Petra Bauer, professor i fri konst och områdesansvarig för Mindepartementet. ”Vi vill dock inte bara att Mindepartementet ska reflektera det som händer just nu, utan vara en plats där vi för gemensamma samtal om samtidskonstens uttryck och roll i framtiden.”

På Mindepartementet kommer det finnas praktiska verktyg för videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio, samt mötesplatser som projektrum och seminarierum. Man bryter även med Konsthögskolans tradition där studenterna har en professor som handledare – i stället ska områdets professorer arbeta tillsammans.

Konstnärliga uttryck kommer diskuteras och experimenteras fram genom seminarier, filmvisningar, workshops och utställningar. Mindepartementet har formgetts av arkitektkontoret Norell/Rodhe, som skapat en miljö som stimulerar detta pedagogiska förhållningssättet.

“Vårt arbete har tagit fasta på de pedagogiska modeller som nu utvecklas på Konsthögskolan och vår förhoppning är att arkitekturen ska främja nya former att arbeta tillsammans. Byggnadens äldsta delar är från 1700-talet och lokalerna bär spår från många tidigare ombyggnationer. Genom att med färg och materialitet lyfta fram såväl befintliga element som tillägg ges interiören en varierad och informell karaktär”, berättar Daniel Norell och Einar Rodhe.

Kungl. Konsthögskolan vill genom Mindepartementet stimulera nya konstnärliga uttryck och undervisningsformer, i en miljö präglad av konstnärlig öppenhet och nyfikenhet, där konsten och bildningens frihet är en grundförutsättning

Medverkande konstnärer
Emanuel Almborg, Åsa Andersson Broms, Petra Bauer, Mikael Beckman-Thoor, David Blomqvist Jönsson, Robert Brečević, Karolina Brobäck, Jacob Broms Engblom, Carl Johan Erikson, Simon Ferner, Benjamin Gerdes, Vladyslav Kamenskyy, Oscar Lara, Björn Larsson, Izabel Lind Färnstrand, Rossana Mercado-Rojas, Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Afrang Nordlöf Malekian, Alessandro Petti/DAAR, Cristian Quinteros Soto, Erika Råberg, Natália Rebelo, Sonia Sagan, Vanja Sandell, Lina Selander, Anneli Ström Villaseca, Eugene Sundelius von Rosen, tm, Victoria Verseau, Erik Viklund, Sophie Vuković, James Webb och Ming Wong.

Datum och tid
10 september, 17:00-00:00

Schema
17:00 Dörrarna öppnas
18:00 Tal av Sara Arrhenius, rektor och Petra Bauer, professor i fri konst samt områdesansvarig på Mindepartementet

Adress
Slupskjulsvägen 26A
111 49 Stockholm

Mindepartementet uppfördes ursprungligen på 1730-talet. Byggnaden har sedan dess vuxit till att innefatta 500 kvm. Den användes från början som ett förrådshus för flottan och sedan en enhet för tillverkning och underhåll av minor under Krimkriget på 1800-talet, då den fick sitt namn. Efter nedläggning av Stockholms örlogsvarv på Skeppsholmen 1969, användes byggnaden bland annat för Minbyrån och Försvarets materielverk fram till 1983, och därefter för kulturverksamheter. 2017 blev det klart att Kungl. Konsthögskolan fick ta över lokalen.

För mer information, intervjuförfrågningar och pressbilder kontakta Alida Ivanov, kommunikatör Bohm Bohm Room, alida@bohmbohmroom.com, 0736321413, eller Oliver Krug, kommunikatör Kungl. Konsthögskolan, oliver.krug@kkh.se, 0766957969

Ämnen

Kategorier


Kungl. Konsthögskolan är en ledande konstinstitution för högre utbildning och forskning i Stockholm med en lång konstnärlig tradition sedan 1700-talet. Här erbjuds både grund- och forskarutbildning i konst och forskarutbildning i arkitektur. Kungl. Konsthögskolan driver också ett aktivt internationellt program med projekt, föreläsningar, utställningar och publikationer. Kungl. Konsthögskolans rektor är Sara Arrhenius.

Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Kontakter

Camilla Berggren Lundell

Camilla Berggren Lundell

Presskontakt Kommunikationsansvarig/Head of Communications +46735836844
Malin Zimm

Malin Zimm

Presskontakt Digital redaktör/Digital editor +46702504187

Välkommen till Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art!

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och vidareutbildningar inom arkitektur och fri konst. Konsthögskolan har ett aktivt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sanne Kofod Olsen.

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
103 26 Stockholm
Sweden