Gå direkt till innehåll
Kungl. Konsthögskolans Vårutställningar 2015

Pressmeddelande -

Kungl. Konsthögskolans Vårutställningar 2015

Vernissage: Torsdag 28 maj kl 15.00–20.00

Kungl. Konsthögskolan bjuder in till årets Vårutställningar med arbeten av studenter på master- och kandidatprogrammen som tar sin examen. Samma dag öppnar ytterligare tre utställningar: Photographic Artist´s Book, Open Spaces och Mejan Arc.

Masterstudenternas
slututställning
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12
De 23 avgångsstudenternas arbeten, som presenteras som en gemensam framställning av årets klass, spänner över ett brett spektrum av inriktningar och discipliner vilket speglar den samtida konstens mångfald. I tekniker som installation, skulptur, måleri, performance, video och fotografi utforskar arbetena olika sätt att engagera sig i och ta kontrollen över den egna omgivningen samt utveckla kritiska verktyg för att behandla samtida samhällsfenomen i allmänhet. Flera av studenterna har medvetet arbetat med utställningslokalen i åtanke, och kommenterar och berör i sina verk historiska och samtida konnotationer i relation till Kungliga Akademien för de fria konsterna. Årets utställning tillägnas kurskamraterna Andreas Fägerskiöld (1985-2014) och Sara Englund (1975-2012).

Utställande konstnärer: Yoko Andrén, Björn Bengtsson, Louise Blad, Simon Blanck, Jonas Bouleau, Niklas Edstam, Sara Englund, Andreas Fägerskiöld, Fredrik Fermelin, Johan Franzén, Albin Looström, Éva Mag, Jan Matsson, Cecilie Hundevad Meng, Joanna Nordin, Jenny Palén, Therese Parner, Samuel Samantha Pfeiffer, Emma Rolén, Charlotta Smith, Gabriela Spilsbury, Merzedes Sturm-Lie, Anna Elena Taina-Nielsen, Hedda Viå, John Willgren.

Masterstudent Louise Blad erbjuder guidade turer i masterutställningen under följande tider:
11.30
12.30 (lörd, sönd)
13.30
15.30
17.30 (tisd, torsd)

Tack till Safe TransArt för transport och till SAB Miller för Grolsch öl.

Kandidatstudenternas examensutställning
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7
Sjutton studenter presenterar sina respektive examensarbeten i utställningen, som också är en praktisk övning i självorganisering – en öppen plats för experimentella uttryck och former som söker oväntade riktningar och bryter upp från det givna. Kandidatutställningen bjuder in till ett livfullt och oförutsägbart möte mellan publik och verk i tekniker som skulptur, installation, video, fotografi, måleri och textbaserad konst.

Utställande konstnärer: Johan Berglund, Markus Bowie, Magnus Broddy, Pelerin Brodrej, Rebecca Digby, Oskar Hult, Petra Hultman, Susanna Jablonski, Inez Jönsson, Gabriella Kaasinen, Lode Kuylenstierna, Maia Lundblom, Josefina Malmegård, Andreas Nur, Ar Parmacek, Ronja Kim Pedersen, Susan Whitlow.

Publikation / master- och kandidatstudenter i fri konst
Den åtföljande publikationen utgår från ett av studenterna producerat tillägg till Raymond Williams artikel om konst i boken Keywords, och kretsar kring avgångsstudenternas text- och bildbaserade arbeten, betraktade i ljuset av en hetsig debatt om konstutbildningens innehåll, skolans framtid och produktionen av utställningen. 

Förhandsvisning för press och bransch av master- och kandidatstudenternas examensutställningar: Torsdag 28 maj kl 9.00-11.00. Osa till anne.joki.jakobsson@kkh.se

________________________________________________________________________________

Samma dag öppnar följande utställningar:

Mejan Arc
Studenterna på Mejan Arc visar sina projektarbeten i en utställning, på två platser: Galleri Mejan och Mindepartementet. På Mejan Arc, avdelningen för arkitektur och urbana studier, ges fyra ettåriga kurser på avancerad nivå: Arkitektur / Resources, Restaureringskonst, Konst & Arkitektur samt Arkitekturteori och Arkitekturhistoria. Vernissage kl 16.00-20.00.

- Arkitektur / Resources - ”Mind the Movements”
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen
Under läsåret har studenterna utforskat hur migration påverkat staden och samhället i en svensk kontext. I utställningen belyses de dominerande berättelserna om städer, urbanitet och migration, samtidigt som andra möjliga verkligheter föreslås. 

- Arkitektur / Resources.LAB - "Rum för förändring - Lokala initiativ formar staden" 
Plats: Galleri Mejan, 1 tr, Exercisplan 3, Skeppsholmen
”Vi begav oss till Fisksätra i Nacka kommun med syftet att undersöka det civila samhällets arbete. Där letade vi efter lokala initiativ som verkar för förändring i en strävan att agera i medborgarnas intresse. I samtal och med hjälp av mentala kartor beskriver och visualiserar fem initiativ sitt Fisksätra.” (En film av Nadine Aschenbach, Veronika Borg, Anna Englund, Barthelemy Massot, Jennifer Norström.)

- Restaureringskonst
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen
Tjugo studenter presenterar fem projekt utifrån årets tema för kursen, Uppgradering av nyttobyggnader, strategier i mötet mellan gammalt och nytt, helheten och meningen i historiska arkitekturmiljöer, som visar att förnyelse och bevarande av sekundärbyggnader ökar värdet på en hel kulturmiljö.

- Arkitekturteori och Arkitekturhistoria
Plats: Mindepartementet, Slupskjulsvägen 26 B
Temat för läsårets kurs Take a Walk on the Wild Side reflekterar över stadens relation till kulturproduktion och kulturell förändring. Studenterna har i sina enskilda forskningsprojekt fokuserat på olika fall- eller fältstudier. 

- Konst & Arkitektur
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen
Temat för årets kurs är Rumslig Rättvisa. Studenterna har gemensamt undersökt vad det betyder och på vilket sätt det skrivs in i stadens sociala väv. Fältstudierna genomfördes i Detroit, Michigan.

Photographic Artist’s Book
Plats: Biblioteket, Konstakademien, Fredsgatan 12
Studenter på den ettåriga kursen på avancerad nivå The Photographic Artist’s Book - Capture and Disseminate visar sina bokprojekt.

Open Spaces
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Utställningen visar verk av konststudenter som inte tar sin examen samt verk av utbytes-, gäst-, och projektstudenter. Vernissage kl 16.00-20.00.

________________________________________________________________________________

För öppettider och adresser, se Kungl. Konsthögskolans webbplats

________________________________________________________________________________

Utställningsansvariga och gästmedarbetare
Masterutställningen: Professor Ann-Sofi Sidén och professor Sigrid Sandström
Producenter masterutställningen: Eleonora Fors Szuba och Olga Krzeszowiec Malmsten
Kandidatutställningen: Professor Peter Geschwind och lektor Filippa Arrias
Gästredaktörer publikationen master-och kandidatutställningen: Angie Keefer och Stuart Bailey från The Serving Library.
Photographic Artist´s Book: Lektor Björn Larsson och lektor Carl Johan Erikson
Open Spaces: Adjunkt Tore Nilsson och adjunkt Göran Svenborn
Arkitektur / Resources: Professor Henrietta Palmer och lektor Katarina Nitsch
Restaureringskonst: Professor Kerstin Barup och lektor Cecilia Sagrén
Arkitekturteori och Arkitekturhistoria: Professor Peter Lang
Konst & Arkitektur: Lektor Corey McCorkle

Ämnen

Kategorier


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Presskontakt

Joakim Carlson

Joakim Carlson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +4676 850 12 31
Camilla Berggren Lundell

Camilla Berggren Lundell

Presskontakt Redaktör +46735836844

Välkommen till Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art!

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och vidareutbildningar inom arkitektur och fri konst. Konsthögskolan har ett aktivt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
103 26 Stockholm
Sweden